Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Value Based Management

19-20-21 września 2007 - Warszawa Presja konkurencji i rynku kapitałowego zmusza przedsiębiorstwa do podporządkowania swoich nadrzędnych celów interesom akcjonariuszy i w konsekwencji przyjęcia koncepcji Value Based Management za swoje credo.

Zapraszamy Państwa do udziału w seminarium organizowanym przez Francuski Instytut Gospodarki Polska, które jest unikatowym kompendium wiedzy z zakresu zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Podczas zajęć dowiedzą się Państwo, jak zidentyfikować finansowe i niefinansowe czynniki, które mają największy wpływ na wzrost wartości, na jakiej podstawie dokonać wyboru właściwej metody oceny wyników finansowych firmy, a także jak pozyskać akceptację zmian wśród kadry i jej zaangażowanie w proces tworzenia wartości. Ostatniego dnia zajęć gość specjalny - Jacek Strzelecki, były wiceprezes ds. finansów PKN ORLEN - podzieli się z Państwem swoimi doświadczeniami z wdrażania systemu VBM w PKN ORLEN.