Zasady prezentacji oprogramowania MRPII/ERP

Po raz kolejny wydawnictwo IDG Poland przygotowało Raport pokazujący zintegrowane systemy informatyczne do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym i dystrybucyjnym MRPII/ERP dostępne na polskim rynku.

Po raz kolejny wydawnictwo IDG Poland przygotowało Raport pokazujący zintegrowane systemy informatyczne do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym i dystrybucyjnym MRPII/ERP dostępne na polskim rynku.

W Raporcie znalazły się pakiety, które ich dostawcy zechcieli poddać naszej redakcyjnej weryfikacji oraz audytowi dokonywanemu przez Ludwika Maciejca, niezależnego konsultanta, autora koncepcji prezentacji systemów na potrzeby tego Raportu. Celem audytu było sprawdzenie zgodności podawanej przez dostawcę funkcjonalności ze stanem faktycznym. Pakiety, które były sprawdzane w ub. roku, bądź te, w których producenci wprowadzili nieznaczne zmiany w stosunku do ub. roku, nie były ponownie prezentowane.

Zobacz również:

  • Ważne zmiany w Apple! Nowy kluczowy produkt i zmiana prezesa
  • Trzęsienie ziemi w Intel - zmiana CEO przez procesory Apple M1?

W Raporcie znalazły się systemy zagraniczne, w pełni spolonizowane lub takie, których polonizacja jest na ukończeniu, oraz systemy polskich producentów.

Informacje zawarte w prezentacji systemów przeznaczone są dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw produkcyjnych i dystrybucyjnych. Charakterystyki poszczególnych pakietów nie obejmują całości zawartych w nich funkcji, lecz zawierają jedynie taki ich zestaw, który umożliwia menedżerom dokonanie wstępnego wyboru systemów zdolnych do obsługi ich przedsiębiorstw.

Zawartość

W Raporcie znajdują się tylko te zintegrowane systemy informatyczne, które są zgodne ze standardem MRP i obejmują co najmniej MRP pracujące w zamkniętej pętli. Powinny obsługiwać przynajmniej sprzedaż, tworzenie i obsługę portfela zamówień, planowanie ogólne, planowanie obciążeń zasobów krytycznych, planowanie potrzeb materiałowych, zlecenia produkcyjne, ewidencje obrotu towarowego i zakupy. W tegorocznym wydaniu raportu specyfikację rozszerzono o pytania dotyczące finansów (zwłaszcza zarządzania kosztami), wsparcia zarządzania strategicznego, a więc zagadnienia z dziedziny analiz i raportowania Business Intelligence, a także z obsługi zagadnień związanych z przystąpieniem Polski do UE.

Pełne wyjaśnienie zasad prezentacji oprogramowania MRPII/ERP oraz kompletna tabela ilustrująca zakres funkcjonalności znajduje się na płycie dołączonej do tego wydania Raportu. Na sąsiednich stronach znajduje się mały fragment tejże tabeli. Rozwinięcie każdego punktu jest w tabeli na płycie.

<hr size=1 noshade>Zintegrowane systemy informatyczne do wspomagania zarządzania produkcją i dystrybucją MRPII/ERP

Zasady prezentacji oprogramowania MRPII/ERP

Tabela - część 1

Zasady prezentacji oprogramowania MRPII/ERP

Tabela - część 2

Zasady prezentacji oprogramowania MRPII/ERP

Tabela - część 3

Zasady prezentacji oprogramowania MRPII/ERP

Tabela - część 4

<hr size=1 noshade>Firmy sprzedające, doradcze i wdrożeniowe w dziedzinie MRPII/ERP

Zasady prezentacji oprogramowania MRPII/ERP

Tabela - część 1

Zasady prezentacji oprogramowania MRPII/ERP

Tabela - część 2

Zasady prezentacji oprogramowania MRPII/ERP

Tabela - część 3

Zasady prezentacji oprogramowania MRPII/ERP

Tabela - część 4

Zasady prezentacji oprogramowania MRPII/ERP

Tabela - część 5

Zasady prezentacji oprogramowania MRPII/ERP

Tabela - część 6

Zasady prezentacji oprogramowania MRPII/ERP

Tabela - część 7

Zasady prezentacji oprogramowania MRPII/ERP

Tabela - część 8