Zaszyfrowany XML

Microsoft i współpracujące z nim firmy przedstawiły specyfikację, która ma zintegrować cyfrowe certyfikaty z aplikacjami opartymi na XML.

Firmy Microsoft, Verisign i webMethod zaprezentowały specyfikację, która ma udostępnić infrastrukturę kryptografii klucza publicznego (PKI - Public Key Infrastructure) oraz cyfrowe certyfikaty dla aplikacji opartych na języku XML (eXtensible Markup Language). Firmy zarejestrowały już specyfikację o nazwie XKMS (XML Key Management Specification) i przedłożą ją sieciowym komisjom standaryzacyjnym jako otwartą specyfikację internetową.

XKMS zaprojektowano, by ułatwić producentom oprogramowania zintegrowanie usług szyfrowania danych, identyfikacji oraz podpisów cyfrowych w aplikacjach sieciowych. Nowy standard jest kompatybilny z WSDL (Web Services Description Language) i SOAP (Simple Object Access Protocol). Microsoft ogłosił, że XKMS zostanie wbudowany w architekturę Microsoft.NET, zarówno dla środowisk business-to-business, jak i business-to-consumer.

Specyfikacja XKMS i "biała księga" jest dostępna na stronie: www.verisign.com/developer/xml/


Zobacz również