Zatrudnienie w brytyjskim IT największe od dwóch lat

Według sondażu przeprowadzonego przez Reed Recruitment wśród 1500 firm w Wielkiej Brytanii, 94% z nich planuje w trzecim kwartale zwiększyć zatrudnienie w działach IT.

Także zwolnienia są na poziomie najniższym od dwóch lat. Tylko 6% firm przewiduje cięcia pracowników IT w trzecim kwartale br. Najmniej nowej pracy dla informatyków jest w sektorze publicznym, gdzie tylko 27% ankietowanych organizacji i instytucji dokona zwiększenia zatrudnienia. Najwięcej miejsc pracy jest w Midlands oraz Północnej i Wschodniej Anglii. Londyn i cały południowy wschód pozostają pod tym względem nieco w tyle. Według indeksu budowanego przez Reed w oparciu o swoje kontakty z klientami, w czerwcu br. najwięcej było pracy dla sprzedawców IT oraz programistów, w dalszej kolejności także dla pracowników działów wsparcia i kierowników IT oraz menedżerów systemu.

Analitycy firmy zastrzegają jednocześnie, że pracodawcy IT nie odczuwają na razie niedostatków kompetencji, nie ulegają także presji podniesienia płac w sektorze; oba te czynniki będą zaś kluczowe dla dalszego rozwoju sytuacji na rynku pracy informatycznej. (O brytyjskim rynku pracy dla informatyków pisaliśmy już wcześniej, m.in. także w kontekście polskich nadziei na pracę na Wyspach).

46% ankietowanych firm to małe podmioty zatrudniające do 100 pracowników, około 35% to firmy średnie (101 - 1000 pracowników), a 15% w próbce to duże organizacje zatrudniające powyżej 1000 osób.