Zaufanie maleje po zmroku

72% Polaków ufa policji, ale 42% nie czuje się bezpiecznie po zmroku na spacerze koło domu.

Komenda Główna Policji ogłosiła wyniki badań wykonanych przez OBOP, dotyczących oceny pracy policji i poczucia bezpieczeństwa w Polsce. Policjantom ufa 72%, nie ufa 23% ankietowanych, zaś 5% nie ma zdania. Zaufanie wzrosło w porównaniu z ubiegłym rokiem o 6 punktów procentowych. Największym zaufaniem policja cieszy się w województwie warmińsko-mazurskim (82%), a najmniejszym w małopolskim (61%). Jednak najgorszy wynik miała Komenda Stołeczna Policji (60%).

Ocena pracy policji powinna ucieszyć stróżów porządku – 68% respondentów uważa, że pracują dobrze, jedna czwarta, że źle, zaś 7% nie ma zdania. Jest to najlepszy wynik w historii pracy policji, w latach 90. ocenianej dobrze przez średnio 64%.

Na spacer po zmroku bez obaw wybiera się 56% Polaków, zaś zagrożenie odczuwa aż 42%. Odsetek Polaków z poczuciem bezpieczeństwa wzrósł znacząco od 1995 r., kiedy to wynosił 50%.

Komenda Główna Policji zamierza zlecać tego typu badania dwa razy do roku, w przyszłości również na szczeblu powiatowym, a nie tylko wojewódzkim.