Zbudowany z Javy

Borland JBuilder 5 oferuje kompletny zestaw narzędzi do tworzenia rozwiązań dla odbiorców korporacyjnych i wdrażania skalowalnych aplikacji.

Borland JBuilder 5 oferuje kompletny zestaw narzędzi do tworzenia rozwiązań dla odbiorców korporacyjnych i wdrażania skalowalnych aplikacji.

Będą działać na platformie biznesowej J2EE przy wykorzystaniu technologii stosowanych w rozproszonym środowisku sieciowym. JBuilder 5 udostępnia ponad 300 gotowych do użycia techniką wskaż i kliknij komponentów Java 2, JFC oraz InternetBeans i pozwala tworzyć własne komponenty JavaBeans, w tym Enterprise EJB do wielokrotnego wykorzystania w sieciowym środowisku heterogenicznym (np. Windows i Linux). Dynamiczne aplikacje internetowe buduje się z wykorzystaniem serwletów oraz JSP (Java Server Pages) - technologii umożliwiającej stosowanie jednolitego interfejsu użytkownika niezależnego od platformy i oddzielonego od zmiennej zawartości merytorycznej.

Do połączenia baz danych z szybkimi interfejsami WWW wykorzystuje się (oprócz EJB) efektywne komponenty DataExpress oraz InternetBeans. Wizualny edytor upraszcza budowę BeanInfo, projektowanie zdarzeń, kontrolę własności i sposobu rozpowszechniania oraz rozwiązywanie konfliktów. Specjalny modeler Entity Bean służy do mapowania obiektów aplikacji, w tym obiektów baz danych.

JBuilder 5 pozwala projektować aplikacje oparte na Java/XML z pełną obsługą publikowania i wymiany danych przez XML oraz przeprowadza konwersję na HTML, weryfikację poprawności struktury XML i śledzenie błędów. Testowanie i debugowanie kodu jest teraz możliwe na wielu maszynach wirtualnych, co oznacza zdalne podglądanie wielu procesów i wątków jednocześnie.

Informacje: BSC Polska, tel. (22) 8641465, www.borland.pl