Zdalna administracja serwerami

Oprogramowanie SNAPP zaprezentowane przez firmę IBM pozwala na zdalne administrowanie serwerami za pomocą urządzeń komunikacyjnych typu Palm.

Firma IBM zaprezentowała SNAPP - aplikację internetową, umożliwiającą użytkownikom serwerów IBM RS/6000 B50 konfigurowanie i zarządzanie nimi za pośrednictwem komputera kieszonkowego zgodnego z platformą Palm. Nowa aplikacja upraszcza proces instalacji serwera i wymaga minimalnej znajomości sprzętu oraz systemu operacyjnego AIX.

Aplikacja SNAPP (System Networking, Analysis and Performance Pilot) jest przeznaczona dla dostawców Internetu i usług aplikacyjnych (ISP, ASP), których serwisy internetowe są często obsługiwane przez zespoły serwerów IBM RS/6000 B50. Oprogramowanie przesyła dane między komputerem kieszonkowym a serwerem, posługując się standardowym językiem wymiany danych XML, co sprawia, że przy konfigurowaniu i monitorowaniu serwera zbędny staje się monitor, klawiatura i mysz. Użytkownicy mogą ponadto tak zmodyfikować oprogramowanie, aby monitorować inne funkcje serwera, np. pracę procesora i wydajność dysku, a także sterować nimi.

Oprócz początkowego skonfigurowania serwera RS/6000 B50, aplikacja SNAPP zapewnia monitorowanie wydajności systemu i administrowanie serwerem WWW oraz dostarcza raporty o konfiguracji systemu. Oprogramowanie jest chronione hasłem, dzięki któremu tylko upoważnione osoby mają dostęp do funkcji monitorowania i konfigurowania.


Zobacz również