Zdalne biuro

Altkom w ramach usług ASP udostępnia oprogramowanie Microsoftu, m.in. Windows 2000, Internet Explorer, Office 2000, Exchange 2000 oraz programy uzupełniające.

Firmy Altkom i Microsoft podpisały umowę, na mocy której Altkom rozpoczął świadczenie usług outsourcingowych typu ASP, czyli dostarczanie aplikacji przez Internet. Będą one oferowane pod nazwą "Zdalne Biuro". Altkom udostępni oprogramowanie Microsoftu, m.in. Windows 2000, Internet Explorer, Office 2000, Exchange 2000 i programy uzupełniające.

W modelu ASP oprogramowanie, które dotychczas było uruchamiane na stacjach roboczych, może teraz działać na specjalizowanych serwerach pracujących pod kontrolą systemu Windows. Aplikacje i dane są przechowywane i uruchamiane w Centrum Obliczeniowym zorganizowanym przez Altkom.

Usługa ASP umożliwia uniknięcie poniesienia dużych wydatków na licencje oprogramowania. Podstawowy zakres usług "Zdalnego Biura" objęty jest miesięczną opłatą za każdego użytkownika. Dla elementów dodatkowych ustalana jest miesięczna opłata za każdą korzystającą z nich osobę.

Składnikiem oferty "Zdalne Biuro" jest też pomoc techniczna, włącznie z telefoniczną "gorącą linią". Wsparcie obejmuje: instalację nowych rozwiązań, usuwanie wszelkich awarii związanych zarówno z oprogramowaniem (aplikacjami, systemami operacyjnymi, itd.), jak i sprzętem.


Zobacz również