Zdalne połączenia między Linuksem i Windows

Konfiguracja zdalnego połączenia między Ubuntu i Windows to pestka. Klika kliknięć i klient pulpitu już działa, kilka kolejnych i startuje serwer. Nawet jeżeli czasami trzeba użyć konsoli to żaden kłopot. Pomogą ci w tym nasze wskazówki


Konfiguracja połączeń zdalnej pomocy i zdalnego pulpitu pomiędzy komputerami pracującymi pod kontrolą Windows to żaden problem. Służą do tego narzędzia wbudowane, można znaleźć sporo programów zewnętrznych, a sposoby ich użycia były wielokrotnie opisywane. Czy równie prosto jest skonfigurować zdalne sterowanie pomiędzy Windows i Linuksem? Odpowiedź na to pytanie brzmi tak. Dla przykładu nasze wskazówki bazujemy na Ubuntu. Konfiguracja klienta oraz serwera zdalnego dostępu na tym systemie zajmuje jedynie chwilę. Czasami trzeb tylko coś doinstalować. Z tego poradnika dowiesz się również, jak zdalnie obudzić śpiący komputer. W końcu nawet przy użyciu najlepszych narzędzi nie da się sterować wyłączonym systemem.

Z Ubuntu do Windows za pomocą RDP

Zdalne sterowanie pomiędzy Ubuntu a Windows nie wymaga instalacji dodatkowych narzędzi. Można skorzystać z wbudowanego w Windows protokołu RDP. Zakładamy oczywiście, że zdalny pulpit w systemie Microsoftu jest włączony i odpowiednio skonfigurowany. Skupmy się na ustawieniach Ubuntu. Jest ich naprawdę niewiele.

Zdalne połączenia między Linuksem i Windows

Klient usług terminalowych jest standardową aplikacją Ubuntu

1. Uruchom Ubuntu, rozwiń menu Programy i wybierz Internet. Kliknij w rozwiniętym menu polecenie Klient usług terminalowych. Skonfiguruj parametry połączenia podając nazwę komputera bądź jego adres IP w sieci. Pole Protokół pozostaw bez zmian. Poniżej uzupełnij również informacje dotyczące parametrów konta Windows uprawnionego do zdalnego logowania. Jeżeli zamierzasz z połączenia korzystać częściej, warto je zapisać. Kliknij przycisk Zapisz jako. Nadaj połączeniu nazwę, wskaż katalog (na przykład pulpit gdzie będzie zawsze pod ręką) i kliknij OK. Kliknij przycisk Podłącz by ustanowić połączenie.

Zdalne połączenia między Linuksem i Windows

Konfiguracja parametrów zdalnego połączenia w Ubuntu

2. Jeżeli ktoś jest zalogowany w Windows będzie musiał potwierdzić wylogowanie. Kliknij przycisk Tak na ekranie Ubuntu i potwierdź w razie potrzeby sesję. Po chwili zobaczysz okno, w którym wyświetlony będzie pulpit Windows. Możesz na nim pracować tak, jakbyś siedział przed zdalnym komputerem.

Zdalne połączenia między Linuksem i Windows

Zdalny pulpit Windows 7 w Ubuntu

3. Klient usług terminalowych Ubuntu wystarcza gdy ze zdalnymi systemami łączysz się sporadycznie. Jeżeli często korzystasz z tego rodzaju połączeń pomiędzy różnymi systemami oraz przy użyciu różnych protokółów zainstaluj program Remmina. To jedno z lepszych i częściej używanych narzędzi terminalowych obsługujące między innymi takie protokóły jak VNC, RDP, SSH czy NX. Kliknij Programy i Centrum oprogramowania Ubuntu. W pole wyszukiwania po prawej stronie wpisz Remmina. Zaznacz odnalezioną aplikację na liście i kliknij Zainstaluj. Potwierdź chęć instalacji wpisując hasło użytkownika. Po ukończeniu instalacji rozwiń menu Programy, Internet i wybierz Klient zdalnego pulpitu Remmina.

Zdalne połączenia między Linuksem i Windows

Wiele różnych połączeń oraz protokołów zdalnego dostępu - w tym Remmina sprawdza się najlepiej

Parametry programu oraz połączeń definiuje się w menu Edycja, Preferencje, nowe połączenie w menu Połączenie oraz Nowy. Na liście Protokół ustaw RDP - Terminal graficzny systemu Windows, a dane zdalnego komputera umieść w polach Serwer, Nazwa użytkownika i Hasło. Jeżeli masz wydajne łącze zwiększ głębię kolorów, a następnie przejdź na kartę Zaawansowane i na liście Jakość wskaż na przykład pozycję Wysoka. Poniżej możesz również włączyć przekazywanie zdalnego dźwięku. Znajdziesz tu także opcje współdzielenia drukarek czy schowka. Nadaj połączeniu nazwę i kliknij Połącz. Kolejnym razem skonfigurowane połączenie będzie już dostępne na liście programu.

Serwer RDP w Ubuntu

Klient usług terminalowych jest domyślnym składnikiem Ubuntu, aby jednak uruchomić na nim serwer trzeba doinstalować odpowiednie oprogramowanie. Poza tym konfiguracja to tylko kilka kliknięć.

Zdalne połączenia między Linuksem i Windows

Polecenie instalacji serwera RDP

1. Uruchom Ubuntu. Wciśnij kombinację klawiszy [CTRL][Alt][T], by otworzyć okno konsoli terminala. Wpisz polecenie sudo apt-get install xrdp. Jeżeli zajdzie taka potrzeba podaj hasło. Polecenie zainstaluje pakiet serwera VNC, pakiety, które potrzebne są do jego działania i uruchomi serwer. Na pytanie, czy zainstalować wybrane elementy odpowiedz wciskając klawisz T oraz [ENTER].

Zdalne połączenia między Linuksem i Windows

Okno zdalnego pulpitu Ubuntu na ekranie Visty

2. Na komputerze z Windows rozwiń menu startowe i kliknij kolejno Wszystkie programy, Akcesoria oraz Podłączanie pulpitu zdalnego. W pole Komputer wpisz adres IP lub nazwę peceta pracującego pod kontrolą Ubuntu. Parametry połączenia związane z wyświetlaniem grafiki, przesyłaniem dźwięku czy optymalizacją przesyłanych danych ustawisz na kartach po wybraniu przycisku Opcje. Kliknij Podłącz i w oknie komunikatu Tak. W polu username podaj nazwę konta użytkownika Ubuntu, a poniżej jego hasło. Zaakceptuj dane przyciskiem OK. Po chwili na pulpicie Windows pojawi się okno z pulpitem Ubuntu.

Zdalne budzenie komputera

Zdalny dostęp do komputera nie będzie możliwy jeżeli pecet jest wyłączony. Nie pomogą narzędzia wbudowane ani zewnętrzne. Aby cokolwiek zrobić trzeba najpierw taki komputer obudzić. Są do tego przeznaczone odpowiednie narzędzia. Można z nich skorzystać w sieci lokalnej jeżeli BIOS wyłączonej maszyny na to pozwala. Jednym z programów realizujących budzenie przez sieć jest windowsowy Wake On LAN (WOL). Na Ubuntu to na przykład gWakeOnLan. Idea ich działania jest taka sama. Pokażemy ją na przykładzie WOL. Pamiętaj jednak, że nie każdy komputer można obudzić. Wszystko zależy od sprzętu a nie systemu operacyjnego. Kłopot jest na przykład z laptopami. Nie zareaguje również każdy pecet stacjonarny.

Zdalne połączenia między Linuksem i Windows

Wyszukiwanie parametrów komputerów w sieci lokalnej przez program Wake On LAN

1. Zainstaluj i uruchom program. Systemy, które będziesz chciał zdalnie włączać muszą znaleźć się najpierw w bazie programu. Potrzebna będzie do tego znajomość ich adresów MAC czy nazw sieciowych. Aby uzupełnić bazę i uniknąć błędu najlepiej zdać się na mechanizm wyszukiwania Wake On Lan. Kliknij menu Tools i polecenie Search for machines. W pole Starting IP address wpisz początkowy adres zakresu IP twojej sieci lokalnej, a w pole Ending IP addres adres końcowy. Kliknij Begin serach. Zaznacz peceta dla którego chcesz stworzyć wpis w bazie i kliknij przycisk OK. Automatyczny mechanizm WOL sam popełnia jednak często błędy dlatego należy go sprawdzić. Kliknij w tym celu prawym przyciskiem myszy ikonę komputera w głównym oknie programu i wybierz Properties. Sprawdź czy wszystkie pola wypełnione zostały prawidłowo. Aby ręcznie sprawdzić parametry karty sieciowej peceta uruchom w nim poleceniem cmd okno konsoli i użyj komendy ipconfig z parametrem /all. Adres MAC to inaczej adres fizyczny, Netbios Name to po prostu nazwa komputera (sprawdzisz ją poleceniem nbtstat -n).

Zdalne połączenia między Linuksem i Windows

WOL pozwala zdalnie włączać i wyłączać komputery. Uruchamia też sesje zdalnego połączenia

2. Jeżeli włączone jest narzędzie Pinger na pasku, w oknie WOL widać od razu, który komputer jest w danej chwili włączony, a który jest w trybie offline. Aby uruchomić zdalnie system kliknij reprezentującą go ikonę prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wake Up. Komenda Shut Down może posłużyć do zdalnego wyłączenia. WOL pozwala także uruchomić od razu sesję zdalnego pulpitu, służy do tego polecenie Remote Desktop. Aplikacja umożliwia również stworzenie harmonogramu budzenia. Automatyczne włączanie można zdefiniować za pomocą funkcji Schedule.