Zdalnie sterowany Windows

KM Remote 2.0 to polska, bezpłatna aplikacja, służąca do obsługi systemu Windows za pomocą specjalnych, stworzonych przez użytkownika skrótów, będących kombinacją klawiszy myszy i klawiatury .

Naciśnięcie jednego ze zdefiniowanych przycisków wirtualnego pilota wywołuje przyporządkowaną mu akcję. Przykładowo przyciski myszki mogą bezpośrednio wykonywać operacje odtwarzacza multimedialnego (tylko, gdy ten jest włączony) lub jeden z nich może wywołać menu z operacjami wybieranymi i zatwierdzanymi tylko przez przyciski myszki. Program można również wykorzystać do tworzenia szybkich menu startowych - kombinacja [LSHIFT + PRAWY PRZYCISK MYSZY] może wywoływać menu, w którym umieszczasz skróty do kilku programów.

W najnowszej wersji program został wyposażony w funkcje rozpoznawania komend głosowych. Mówiąc słowo do mikrofonu, np. POCZTA, możesz uruchomić program pocztowy. Pozostałe udoskonalenia to pomoc kontekstowa oraz poprawki wykrytych błędów.

Plik do pobrania:

http://www.pcworld.pl/ftp/program.asp?sys=pc&id=1417