Zdobywanie wieży Babel

Jest tak wiele ważnej, anglojęzycznej informacji w Internecie czy usług w postaci sieciowych serwisów, że trudno się obejść bez stałego korzystania zej pomocy ze strony słownika. Wschodzącą gwiazdą jest bezpłatny system Lingoes Translator.


Jest tak wiele ważnej, anglojęzycznej informacji w Internecie czy usług w postaci sieciowych serwisów, że trudno się obejść bez stałego korzystania zej pomocy ze strony słownika. Wschodzącą gwiazdą jest bezpłatny system Lingoes Translator.

Kilka lat temu olbrzymią popularnością cieszył się izraelski, bezpłatny Babylon Translator - zdobył dziesiątki milionów użytkowników, a dzięki narzędziom do tworzenia słowników przyciągnął mnóstwo autorów, którzy zbudowali opracowali ich ponad półtora tysiąca, słowników dostępnych za darmobezpłatnie na stronie Babylonu. Niestety, model biznesowy oparty na reklamach okazał się kruchy i firma zdecydowała siępostanowiła wprowadzić odpłatność, która co odstraszyłzniechęciłoa większość użytkowników. Babylon Translator ma się dziś dobrze, ale ochotnicza praca setek autorów poszła w znacznej mierze na marne.

Przez długi czas nie mieliśmy programu słownikowego, który byłby w stanie zaoferowałbyć zbliżoną funkcjonalność. Popularny, zwłaszcza w środowiskach linuksowych, StarDict jest słabszy funkcjonalnie, a w Windows dość niezbyt stabilny, choć jego zaleta toą jest spory zasób słowników. W repozytorium SourceForge można znaleźć wiele opensource'owych projektów słownikowych, jednak na ogół nie spełniają one oczekiwań i są nierzadko w stadium embrionalnym - to, będąc raczej programistyczneymi eksperymentyami niż efektywnie działająceymi słownikiami. Warto zauważyć, że wśród programistów tworzących aplikacje słownikowe szczególnie silnie licznie są reprezentowani Rosjanie i Chińczycy, którzy wywodzą się z niełacińskich obszarów językowych.

Nowa gwiazda

Zdobywanie wieży Babel

W głównym interfejsie Lingoes Translatora możesz zobaczyć tłumaczenia pochodzące ze wszystkich zainstalowanych słowników.

Jaskółką poważniejszych zmian w ostatnich kilkunastu miesiącach jest projekt Lingoes Translator,, którego autorstwaem jest chińskiego programistya Kevina Yau. Jest tTo uniwersalny interfejs słownikowy, który w oparciu ona podstawie Unicode obsługuje słowniki dla wielu języków, nie tylko opartych na alfabecie łacińskim, ale i na przykład dla języków azjatyckich. Aby móc z nich korzystać, trzeba wystarczy je po prostu zainstalować w Lingoes. S - słowniki dostępne są oczywiście na stronie programu - www.lingoes.net.

Słowniki są plikami binarnymi, kompilowanymi z tekstowych plików źródłowych. W chwili pisania tych słów dostępnych było prawie półtorej setki pozycji, w tym kilka renomowanych słowników angielskich (np. Oxford Advanced Learner's Dictionary, Collins Cobuild Advanced Learner's English Dictionary, Longman Dictionary of Contemporary English, TOEFL Vocabulary, American Heritage Dictionary) - niektóre są bardzo obszerne, np. Vicon English Dictionary ma liczy niemal 150 tys.tysięcy definicji. Jest też English-Polish Gold mający ok. 20 tys.tysięcy haseł, aczkolwiek jest niezbyt dobry technicznie. Można również znaleźć szereg wiele sporych dwujęzycznych słowników dwujęzycznych dla języków kongresowych, np. English-French czy Spanish-English. Zasoby są na razie 10-krotnie mniejsze niż w Babylon Translatorze, ale sukcesywnie rosną, tym bardziej,zwłaszcza że autor zaczął intensywnie wykorzystywać publicznie dostępne źródła słownikowe opracowane dola systemu StarDict.

Kluczem do szybkiego rozwoju oferty słownikowej jest udostępnienie narzędzia do kompilowania słowników. Autor opracowuje od szeregu wielu miesięcy Lingoes Dictionary Creator, który jestbędący kompilatorem, aczkolwiek choć nie wiemy jeszcze, czy będzie zawierałzaoferuje narzędzia edycyjne. Oczywiście ta pierwsza funkcja jest najważniejsza, a słowniki można opracowywać w dowolnym edytorze tekstów zapisującym pliki w formacie Unicode.

Struktura pliku źródłowego jest niemal identyczna, jak słowników Babylon Translatora - poza nieco odmienną sekcją nagłówkową hasła mają taką samą postać i można w nich stosować te same znaczniki HTML-owe, jak co w pierwowzorze. To oczywiście nieprzypadkowa strategia, gdyż dzięki niej będzie można bardzopozwoli łatwo przyciągnąć autorów piszących kiedyś dla Babylonu, co błyskawicznie zwiększy dostępną ofertę.

Struktura pliku źródłowego

Przykładowy plik słownika może mieć następującą postać:

###Title: Lingoes English Dictionary

###Description: Lingoes English Dictionary provides common English words, phrases, idioms, abbreviations and professional terms.

###Author: Kevin

###Email: kevin-yau@msn.com

###Website:http://www.lingoes.cn/

###Copyright: Copyright © 2007 Lingoes Project

[pusta linia][pusty wiersz]

termin 1

definicja 1

[pusta linia][pusty wiersz]

termin 2

definicja 2

[pusta linia][pusty wiersz]

...

[pusta linia][pusty wiersz]

termin n

definicja n

[pusta linia][pusty wiersz]

W definicjach można stosować HTML-owe znaczniki, takie jak:

pogrubienie

pochylenie

podkreslenie

<sup>superskrypt</sup>

<sub>subskrypt</sub>

nowy wiersz

<font color="#ColorValue">kolor tekstu

Analogicznie jak w Babylonie, w wierszach z terminami można stosować formy alternatywne, np. good|well|best czy make|made|making. Użytkownik, który kliknie w tekście wyraz "best", zostanie automatycznie przeniesiony do formy podstawowej "good". Po kliknięciu "made" uzyska hasło podstawowe "make". W ten sposób uwzględniona zostanie fleksja wyrazów (np. koniugacja czasowników, deklinacja rzeczowników), szczególnie ważna w językach silnie fleksyjnych, jak polski.

Po zapisaniu pliku źródłowego z rozszerzeniem .ldf wystarczy go tylko skompilować do postaci pliku binarnego z rozszerzeniem .lds. Będzie do tego służyć Lingoes Dictionary Creator.