Zdrowie poczeka

Niemal dwie trzecie Polaków nie planuje dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego – wynika z sondażu Ipsos.

Ostatnio rząd rozważał możliwość wprowadzenia dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla obywateli. Wykupienie takiego ubezpieczenia kosztowałoby 40-50 zł miesięcznie. Osoba, która wykupiłaby takie dodatkowe ubezpieczenie miałaby zagwarantowany dostęp do wysokiej jakości usług medycznych, np. bezproblemowy i szybki dostęp do badań specjalistycznych i lekarzy specjalistów, do leczenia szpitalnego, dobre warunki podczas pobytu w szpitalu itp.

Jednak jak wynika z badania przeprowadzonego przez Ipsos, blisko 2/3 Polaków (65%) nie jest zainteresowanych wykupieniem dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Gotowość wykupienia takiego ubezpieczenia deklaruje tylko 23% Polaków (pozostałe 12% jest niezdecydowana). Takim ubezpieczeniem częściej byłyby zainteresowane osoby z wyższym wykształceniem (40% osób, które ukończyły studia wyższe), osoby w wieku 40-49 lat (43% osób w tym wieku) oraz o najwyższych dochodach na osobę w rodzinie (31% w tej grupie).

Badaniem objęto 1000 Polaków w wieku powyżej 15 lat, statystyczny błąd wynosi w tym przypadku (+/-) 3,3% na poziomie ufności 0,95.


Zobacz również