Żelazna pozycja

W połowie bieżącego miesiąca ma znaleźć się w sprzedaży program multimedialny "Poczet władców Polski" - prawdziwe kompendium wiedzy o historii Polski. Bogato ilustrowany, ozdobiony licznymi kolorowymi animacjami i filmami jest przykładem połączenia wiedzy z atrakcyjną formą.

W połowie bieżącego miesiąca ma znaleźć się w sprzedaży program multimedialny "Poczet władców Polski" - prawdziwe kompendium wiedzy o historii Polski. Bogato ilustrowany, ozdobiony licznymi kolorowymi animacjami i filmami jest przykładem połączenia wiedzy z atrakcyjną formą.

Żelazna pozycja
Aplikacja nie wymaga instalacji i ma bardzo niewielkie wymagania sprzętowe. Uruchomienie programu następuje po włożeniu go do napędu CD. Już za pierwszym razem przekonałem się, że jest bardzo łatwy w obsłudze. Układ, w jakim uszeregowano dane, jest łatwy do zrozumienia nawet przez użytkownika nieznającego historii. Główną oś, po której można się poruszać, stanowią kolejni władcy. Jednocześnie jednak, zupełnie niezależnie, mamy do czynienia z szerokim omówieniem zjawisk, procesów dziejowych (np. reformacja i kontrreformacja, miasta w Rzeczypospolitej, wojny z Rosją). W tym sensie "Poczet" stanowi oryginalny i pożyteczny produkt.

Żelazna pozycja
Spojrzenie autorów na historię jest bardzo szerokie. Nie kończy się na charakterystykach osób czy poszczególnych wydarzeń. W programie znajdujemy opisy bitew, zabytków, anegdoty czy genealogie. Te ostatnie stanowią mocną stronę programu. Podobnego opracowania dotyczącego polskich władców nie przygotowano do tej pory nawet w postaci książkowej. Temat potraktowano ciekawie - zamiast listy potomków każdego władcy wymieniono jego przodków, co doskonale ilustruje awans nieznanej początkowo dynastii Piastów do najznakomitszych dynastii europejskich.

Istotnym elementem "Pocztu" z edukacyjnego punktu widzenia są mapy. Każda ilustruje dokładne zmiany terytorialne kraju. W dowolnej chwili, na każdą z map można nałożyć rysunek obecnych granic, powiększyć ją oraz wydrukować. Przydatne1 są umieszczone na płycie kalendaria, dzięki którym łatwo zrozumieć tło opisywanych wydarzeń. Równie interesujące, choć przeznaczone dla bardziej obeznanych z historią, są bibliografie zawierające spis interesujących publikacji i dodatkowych lektur.

Multimedialne skoki

Kupować?

Program jest dowodem pokaźnej pojemności płyt CD-ROM. Oprócz blisko dwustu artykułów, kilkudziesięciu map, filmów i animacji oraz mnóstwa różnych materiałów zebrano w nim bardzo dużo ilustracji. Są reprodukcje dzieł najznakomitszych malarzy (obrazy M. Bacciarellego i J. Matejki posłużyły między innymi do zilustrowania wyglądu władców) i fotografie. Często są to unikalne zdjęcia, przedstawiające miejsca znane jedynie ze słyszenia. Łączna liczba fotografii i reprodukcji to około 300 wizerunków. Te dodatkowe, niewykorzystane w artykułach, można wywołać także oddzielnie.

Jestem zdania, że program będzie atrakcją dla każdego. Dla osoby zainteresowanej historią będzie ciekawą "lekturą". Uczniowi może pomóc w nauce (w uznaniu walorów edukacyjnych został przecież wpisany do wykazu środków dydaktycznych zalecanych przez ministra edukacji narodowej) lub sprawdzeniu nabytej wiedzy (z menu głównego dostępny jest quiz składający się z kilkuset pytań). Umieszczone na płycie ciekawostki z życia kolejnych władców zachęcą do sięgnięcia po program najbardziej opornych - pomysłowo dobrane nęcą dowcipem i lekkością.

Cóż wart byłby najlepszy merytorycznie program komputerowy, gdyby nie wykorzystywał największej atrakcji - filmów? W "Poczcie" sprawnie i skutecznie wykorzystano dostępne środki techniczne. Na płycie, obok wielu tekstów zgromadzono niemal 30 animacji i filmów. Kilkanaście z nich ilustruje ważne procesy historyczne (np. rozbicie dzielnicowe, rozbiory) oraz najważniejsze bitwy (np. pod Wiedniem, Grunwaldem). Inne filmy ukazują - często nie do końca znane - miejsca. Z ciekawszych choćby Wieliczkę, Ostrów Lednicki, krypty królewskie na Wawelu. Jak przystało na program multimedialny wszystkie materiały połączone są ze sobą gęsto utkaną pajęczyną odnośników. Pojedynczymi kliknięciami przenosimy się z biogramu Mieszka I do artykułu o chrzcie Polski czy animacji przedstawiającej bitwę pod Cedynią.

Ważną rolę podczas nawigacji pełni dostępny w każdej chwili indeks, dzięki któremu możemy bezpośrednio trafić do dowolnego biogramu, artykułu, filmu, mapy itp. Przydatna jest też możliwość realizowania wielokrotnych zagłębień - aplikacja pamięta przebieg naszej naukowej wędrówki i umożliwia, krok po kroku lub natychmiast - powrót do początku.