Zend Studio 4.0

Firma Zend Technologies, znana m.in. za sprawą Zend Engine, dostarcza również kompletne środowisko projektowe do tworzenia aplikacji w PHP.

Firma Zend Technologies, znana m.in. za sprawą Zend Engine, dostarcza również kompletne środowisko projektowe do tworzenia aplikacji w PHP.

Zend Studio 4.0
Zend Studio 4.0 to prawdziwe zintegrowane środowisko programistyczne z wygodnym edytorem kodu, debuggerem i systemem pomocy przeznaczonym do tworzenia aplikacji w PHP, z dodatkową obsługą składni HTML, XHTML, JavaScript, XML i CSS oraz wieloma funkcjami ułatwiającymi generowanie kodu, znanymi dotychczas głównie ze środowisk IDE do języków kompilowanych.

Zend Studio 4.0 jest oferowany w dwóch edycjach. Wersja Standard przeznaczona jest do pracy lokalnej na jednej maszynie. Wersja Professional zawiera dodatkowo zdalny debugger, zintegrowaną obsługę baz danych, narzędzia SQL, narzędzie do dokumentowania kodu oraz obsługę systemów kontroli wersji i FTP.

Profesjonalny edytor kodu Zend Studio oferuje użytkownikom wiele przydatnych funkcji, dotyczących wprowadzania i edycji kodu (numerowanie wierszy, automatyczne wstawianie wcięć w kodzie, wielopoziomowe cofanie). Jednak główna zaleta Zend Studio to wspieranie programisty na każdym etapie tworzenia programu, począwszy od pisania kodu, przez wychwytywanie błędów składni, aż po debugowanie gotowych skryptów. Bardzo przydaje się mechanizm uzupełniania kodu o funkcje i zmienne, pochodzące zarówno z bibliotek dołączonych do PHP, jak i własnych plików, wstawianych do skryptu za pomocą funkcji include(). Po napisaniu kodu nie trzeba się martwić brakiem średnika czy cudzysłowów - wystarczy uruchomić opcję analizowania, która poinformuje zarówno o wszystkich błędach, jak i przestarzałych konstrukcjach, niezgodnych z najnowszą wersją PHP. Debugger umożliwia nam też wykonywanie kodu wiersz po wierszu, sprawdzanie stanu zmiennych w danym fragmencie czy ustawianie pułapek przerywających wykonywanie skryptu.

Zend Studio składa się z komponentów klienckich, działających samodzielnie, oraz komponentów serwerowych (potrzebnych do wykorzystania m.in. funkcji zdalnego debugowania) i obsługuje kilka platform (Windows, Linux, Mac OSX) oraz różne wersje PHP.

Informacje Zend Technologies Ltd.,http://www.zend.com

Cena 99 USD (Zend Studio 4.0 Standard), 299 USD (Zend Studio 4.0 Professional)