Zestaw ratunkowy

Liderzy krajów Unii Europejskiej przygotowali plan, który pomoże w uratowaniu instytucji finansowych i rozwiązaniu problemów banków.

Kanclerz Niemiec, Angela Merkel, nazwała plany "zestawem ratunkowym". Oto ich podstawowe założenia:

1. Gwarancja zadłużenia - rządy ułatwią bankom zdobycie nowych funduszy, dając gwarancje na kredyty średnioterminowe. Gwarancje rządowe pomogą bankom w uzyskaniu większej wiarygodności i zaufania. Gwarancje będą dostępne dla wszystkich instytucji finansowych działających w Unii Europejskiej i będą ważne do końca 2009 roku.

2. Rekapitalizacja banków - rządy będą ratować banki przed upadłością przez rekapitalizację i inne "odpowiednie środki". W tych bankach zostaną wprowadzone plany restrukturyzacji.

3. Własność rządowa - rządy będą wspierały banki i inne instytucje finansowe kupując w nich udziały, czyli wspierając je zastrzykami kapitału, stając się częściowo ich posiadaczami. Banki, które przyjmą rządowe pieniądze, będą musiały także zaakceptować dodatkowe ograniczenia, tak aby nie doszło do przypadków nieuczciwej konkurencji z innymi bankami, które nie otrzymają finansowej pomocy od rządu.

4. Przepisy księgowe - rządy będą naciskały na ustawodawców, aby rozluźnili przepisy księgowe tzw. "mark-to-market", czyli rozliczenia rynkowego. Są to wymagania nakazujące, aby papiery były wyceniane po ich aktualnej cenie, a nie po cenie zakupu lub cenie, którą mogą osiągnąć później. Przedstawiciele europejskich rządów stwierdzili, że w aktualnych okolicznościach te zasady nie są już odpowiednie. Banki będą mogły wyceniać aktywa w oparciu o związane z nimi ryzyko, a nie ich aktualną cenę rynkową.


Zobacz również