Zewnętrzne oznaki poczucia bezpieczeństwa w Sieci

Ludzie o większym stażu internetowym, z szerszym pasmem dostępu do Sieci i grubszym portfelem częściej czują się bezpiecznie dokonując transakcji finansowych on-line.

Osoby lepiej zarabiające przejawiają większą skłonność do stosowania transakcji on-line – stwierdza m.in. badanie przeprowadzone przez Burst Media. W grupie zarabiających rocznie powyżej 75 tys. USD blisko połowa ankietowanych zarządza swoimi finansami on-line. W grupie zarabiających do 30 tys. USD odsetek ten wynosi tylko 19%. Jednocześnie trzy czwarte lepiej zarabiających uważa ten sposób za bezpieczny.

Ogółem zaś, blisko 60% mężczyzn i 45% kobiet czuje się bezpiecznie podczas przeprowadzania transakcji finansowych on-line. Bezpieczniej czują się użytkownicy szerokiego pasma niż korzystający z dostępu wdzwanianego (37,5% wobec 29%). Poczucie bezpieczeństwa rośnie też wraz z bagażem internetowego doświadczenia. Wśród korzystających z Internetu od ponad 7 lat odsetek mających poczucie bezpieczeństwa w czasie prowadzenia operacji finansowej w Internecie przekracza 65%; w przypadku posiadających 3-7 letnie doświadczenie odsetek ten wynosi 51,4%. Najmniej zaufania do tego sposobu prowadzenia finansów mają nowicjusze, korzystający z Sieci krócej, niż trzy lata: bezpiecznie czuje się tylko nieco ponad jedna trzecia z nich, 34%.