Zgrzyt w Studio MX 2004 - Macromedia reaguje

Niektórzy użytkownicy pakietu Macromedia Studio MX 2004 oraz programu Contribute 2 pracujący na systemie Mac OS X w wersji 10.2 oraz 10.3 zgłaszają problemy z ich funkcjonowaniem. Macromedia zareagowała na te sygnały, publikując informację dotyczącą usunięcia zaistniałej usterki.

Ów błąd występuje w programach pakietu Macromedia Studio MX 2004 oraz Macromedia Contribute 2. Dotyczyć może użytkowników systemów Mac OS X, którzy dokonali aktualizacji do wersji 10.2 oraz 10.3. Według przedstawicieli Macromedii usterka ma związek z funkcjami "Archive and Install" oraz "Erase and Install" w systemowym instalatorze i dotyczy tych wersji aplikacji, które wykorzystują internetową aktywację oprogramowania autorstwa firmy Macrovision.

Najczęstszym symptomem problemu jest brak reakcji ze strony aplikacji - program mimo przyciskania ikony nie uruchamia się. Z informacji jakie podaje Macromedia, aby rozwiązać powyższy problem należy usunąć katalog o nazwie Macrovision znajdujący się w katalogu Library/Preferences. Następnie należy ponownie uruchomić aplikację i dokonać jeszcze raz aktywacji. Jeśli to nie pomaga, Macromedia zaleca przeinstalowanie aplikacji i dokonanie aktywacji po raz kolejny.


Zobacz również