Zgubiłeś komputer? Hitachi Ci pomoże!

Hitachi zaprezentowało system, który pozwoli na lokalizację urządzenia w ramach sieci WLAN. Nosi on nazwę Hitachi AirLocation i wykorzystuje do działania standard Wi-Fi (IEEE 802.11b).

Jak podkreślają konstruktorzy rozwiązania, sprawdza się ono zarówno w zamkniętych pomieszczeniach, jak i na otwartej przestrzeni. Hitachi AirLocation potrafi zlokalizować urządzenie w sieci WLAN z dokładnością do 3 metrów (dla porównania system GPS oferuje dokładność do 10 metrów).

Zgubiłeś komputer? Hitachi Ci pomoże!

System składa się z serwera detekcji, serwera zarządzającego oraz kilku stacji bazowych, z których jedna zostaje ustawiona jako stacja centralna (Master Base Station) natomiast pozostałe pełnią rolę podległych jej stacji bazowych (Slave Base Station). W skład całego zestawu wchodzi także odpowiednie oprogramowanie. Wykrywanie położenia zaczyna się od wysłania sygnału z centralnej stacji bazowej do konkretnego urządzenia w sieci WLAN. Urządzenie to odpowiada wysyłając fale radiowe. System dokonuje pomiaru różnic czasu, z jakim fale radiowe emitowane przez urządzenie w sieci WLAN docierają do poszczególnych stacji bazowych. Na tej podstawie jest w stanie podać jego konkretną lokalizację. Aby móc korzystać z systemu, wystarczy posiadać przenośny komputer lub urządzenie typu PDA zdolne do komunikowania się bezprzewodowo za pośrednictwem standardu IEEE 802.11b.

Pojawiły się już również pierwsze spekulacje odnośnie zastosowania Hitachi AirLocation w praktyce. System może się sprawdzić jako narzędzie dystrybucji informacji na rozproszonym terenie, przykładowo w dużych halach wystawowych lub magazynach. Koszt systemu będzie ustalany indywidualnie. Minimalna konfiguracja nie należy jednak do najtańszych – ok. 45 tysięcy USD...