Zielone światło dla fuzji

Amerykańska Federalna Komisja Handlu (FTC) zaaprobowała warunki połączenia America Online i Time Warner.

Federalna Komisja Handlu (FTC) zaaprobowała połączenie dwóch potężnych firm: America Online, największego dostawcy Internetu na świecie, oraz koncernu medialnego Time Warner. Aby uzyskać zgodę FTC na fuzję, łączące się firmy musiały zaakceptować wiele warunków. Gigant, jaki powstanie z połączenia przedsiębiorstw, będzie m.in. musiał "otworzyć" swój system kablowy dla konkurencyjnych dostawców Internetu i nie będzie mógł wpływać na to, jaką zawartość zechcą transmitować firmy ISP. Warto też zaznaczyć, że już wcześniej Time Warner musiał zrezygnować z przejęcia konkurencyjnego koncernu EMI. Sekretarz FTC, Robert Pitofsky, w oświadczeniu podkreślał, że warunki te mają na celu zapewnienie, by technologia szerokopasmowa, która niesie ze sobą otwartość, różnorodność i wolność, nie straciła tych zalet w wyniku połączenia.

Warunki, na jakie musiały się zgodzić AOL i Time Warner, z zadowoleniem przyjęły konkurencyjne firmy, m.in. Walt Disney, które dotychczas z niezadowoleniem wypowiadały się o połączeniu. Mniej entuzjastycznie zareagowali przedstawiciele niewielkich firm ISP, które obawiają się, że ich oferta nie będzie konkurencyjna.