Zielone zamówienia

Od przyszłego roku 30% udzielanych zamówień publicznych - również tych dotyczących sprzętu i usług IT - ma uwzględniać aspekty środowiskowe. Do 2015 r. ma to być 50%.

200 mld kWh zaoszczędził od 1995 r. rząd Stanów Zjednoczonych dokonując zakupów wyłącznie sprzętu komputerowego, który spełnia wymogi Energy Star.

Instytucje publiczne to główni konsumenci w Europie, którzy - wykorzystując swoją siłę nabywczą - dokonując wyboru produktów i usług, które są przyjazne dla środowiska, mogą w istotny sposób przyczynić się do zrównoważonego rozwoju. O tym jak ważną rolę w tym procesie odgrywa IT świadczą wyniki przeprowadzanych badań. Wskazują one, że w ciągu ostatnich lat zużycie energii przez urządzenia z zakresu elektroniki użytkowej i biurowej istotnie wzrosło, a urządzenia IT staja sie najistotniejszym czynnikiem wpływającym na zużycie energii w budynkach biurowych, odpowiadającym za 20- 40% zużycia energii.

W Polsce czynniki środowiskowe są uwzględniane w przetargach publicznych bardzo rzadko. "W większości organizowanych przetargów, jako kryterium oceny ofert wybierana jest cena. Kryteria środowiskowe są stosowane na razie w małej ilości zamówień, ok. 4%" - przyznaje Marcin Skowron z Urzędu Zamówień Publicznych. A zgodnie z przyjętymi przez Polskę zobowiązaniami, musimy stosować politykę zrównoważonego rozwoju (jednym z jej elementów jest uwzględnienie aspektów środowiskowych) w przetargach publicznych.

Jak chce to w Polsce zmienić rząd? Czytaj na Computerworld.pl.