Ziemia usycha

Powierzchnia terenów dotkniętych suszą uległa podwojeniu w stosunku do l. 1970. - alarmują naukowcy z amerykańskiego Centrum Badań Atmosferycznych (NCAR).

Pustynnienie następuje w Europie, Azji, Kanadzie, w zachodniej i południowej Afryce oraz wschodniej Australii. Najważniejszym powodem jest podnoszenie się średnich temperatur powietrza. Uwarunkowane wzrostem temperatury pustynnienie najbardziej widoczne jest na półkuli północnej, na średnich i dużych szerokościach geograficznych. Z kolei brak deszczu był głównym powodem pustynnienia afrykańskiego Sahelu oraz we wschodniej Azji. Zespół Aiguo Dai z NCAR, ustalił m.in. że odsetek lądów bardzo suchych (-3 i mniej stopni w skali Suchości Palmera) wzrósł z 10-15% w l. 1970., do ok. 30% w 2002. Połową odpowiedzialności Dai obciąża rosnące temperatury atmosfery.

Według raportu, globalne modele klimatyczne przewidują na przyszłość na większości obszarów coraz suchszy klimat w czasie pór letnich, w miarę jak zwiększa się w atmosferze ilość dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych.

Raport odnotowuje także generalne zwiększenie się terenów ze skrajnymi formami klimatów - bardzo suchych albo bardzo wilgotnych. Wraz z podwyższeniem temperatury rośnie bowiem parowanie wody z ziemi, a w rezultacie zwiększają się także wyraźnie średnie ilości opadów. Wzrosła w związku z tym liczba opadów, i powierzchnia terenów, które doświadczają bardzo wilgotnych warunków (m.in. USA, Argentyna i zachodnia Australia).