Zła koniunktura

Nastroje w gospodarce strefy euro spadły w sierpniu br. do poziomu najniższego w tym roku, a we wrześniu polepszyły się tylko nieznacznie.

Raport Komisji Europejskiej wskazuje, że ożywienie gospodarcze w Eurolandzie jest nadal bardzo niewielkie. Wskaźnik nastrojów, który odzwierciedla ocenę klimatu koniunktury gospodarczej, spadł w sierpniu br. do 98,7 pkt z 99 pkt w lipcu, a we wrześniu wzrósł zaledwie o 0,1 pkt.

W lipcu br. indeks nastrojów w przemyśle spadł do -11 pkt, a w sierpniu i wrześniu wyniósł -12 pkt. Indeks nastrojów konsumentów w sierpniu 2002 spadł do najniższego poziomu od początku roku (-11 pkt), a we wrześniu wzrósł do -9 pkt.

Nadal utrzymuje się wysokie bezrobocie w Unii Europejskiej. Jak podaje Eurostat, w sierpniu br. bezrobocie w strefie euro już trzeci miesiąc z rzędu wynosiło 8,3%, a w całej UE - 7,7%. Największy odsetek bezrobotnych był w Hiszpanii (11,3%) i w Finlandii - 9,4%, najniższy zaś w Luksemburgu (2,5%) i w Austrii (4,2%).