Zła reputacja

Polska ma opinię kraju o niewielkiej atrakcyjności dla biznesu - wynika z raportu TNS Światowe badanie reputacji 2005.

TNS sprawdził, jak mieszkańcy poszczególnych krajów oceniają działalność państwa i przedsiębiorstw w dziedzinach takich jak: opieka medyczna, bankowość, supermarkety, telekomunikacja, partie polityczne, usługi pocztowe i atrakcyjność kraju dla przedsiębiorców. Badanie przeprowadzono w 40 krajach, ankietując łącznie 36 tys. osób.

Europejczycy w porównaniu do Amerykanów czy Azjatów nisko oceniają swoje państwa pod kątem atrakcyjności dla biznesu.

W większości krajów najgorszą opinię miały służba zdrowia i dostawcy usług medycznych, gorsze wyniki ten sektor miał w Europie, nieco lepsze w regionie Azji i Pacyfiku. Złą reputacją cieszą się również partie polityczne - politycy nie spełniają pokładanych w nich przez obywateli nadziei. Nieco lepiej przez większość respondentów zostały ocenione dziedziny, w których dominuje udział prywatnego kapitału - bankowość, supermarkety, telekomunikacja.

W większości składowych indeksu Polska uzyskała jedne z najniższych wskaźników, co oznacza, że jest najmniej atrakcyjnym miejscem do prowadzenia biznesu. Polacy najgorzej na świecie oceniają służbę zdrowia i jakość usług medycznych. Zaś partie polityczne mają gorszą reputację jedynie w Japonii.

Relatywnie najlepsze oceny w Polsce otrzymały usługi pocztowe (20 miejsce w rankingu światowym).


Zobacz również