Złe prognozy dla Niemiec

W 2003 r. wzrost gospodarczy Niemiec nie przekroczy 1,1%.

Prognozy wzrostu PKB ogłoszone przez ministra gospodarki i pracy Niemiec, Wolfganga Clementa są zgodne z oczekiwaniami instytutów ekonomicznych. Rząd spodziewa się również, że w tym roku bez pracy będzie ok. 4,14 mln osób, choć nieoficjalnie mówi się nawet o 4,2 – 4,3 mln.

W grudniu 2002 r. liczba bezrobotnych w Niemczech wzrosła o 28 tys., do 4,197 mln. To najgorsza statystyka bezrobocia od czterech lat. Bezrobocie w RFN w postkomunistycznych landach wschodnich pozostaje niemal dwukrotnie wyższe niż w zachodnich. Ministerstwo Gospodarki i Pracy spodziewa się, że rząd będzie musiał wyłożyć dodatkowe 2 mld euro na zasiłki dla bezrobotnych.