Złe prognozy dla euro

Wzrost gospodarczy w strefie euro wyniósł w II kw. br. jedynie 0,3%, obniżono również znacząco prognozy wzrostu na trzeci kwartał.

Dane opublikowane przez Komisję Europejską znalazły się w dolnej granicy jej przewidywań - szacowano wcześniej, że wzrost będzie się wahał od 0,3% do 0,6%. Licząc rok do roku wzrost wyniósł 0,6% wobec o,3% w I kw. br. Prognoza została obniżona z przedziału 0,6-0,9%. W czwartym kwartale br. europejska gospodarka ma się rozwijać w tempie 0,3 - 0,6%.

Dane Komisji Europejskiej potwierdzają niepewną i trudną sytuację gospodarki europejskiej, każą również raczej z pesymizmem patrzeć w przyszłość. Jednocześnie bowiem największe gospodarki strefy euro - Francja, Niemcy i Włochy - mają problem ze zrealizowaniem założeń budżetowych. W Niemczech bezrobocie nadal pozostaje bardzo wysokie - pracy brakuje dla ponad 4 mln osób.

Spadł również poziom aktywności w USA w sektorze wytwórczym, pogorszyły się nastroje w branży budowlanej i handlowej.

Komisja Europejska uważa, że w drugim półroczu 2002 może nastąpić w Europie jedynie nieznaczne przyspieszenie rozwoju gospodarczego. Na przeszkodzie stoi niski poziom konsumpcji i inwestycji, niestabilna sytuacja na giełdach i rynkach finansowych oraz sytuacja międzynarodowa: kryzys w Ameryce Łacińskiej i rosnące napięcie na Bliskim Wschodzie.

Zdaniem analityków niski wzrost PKB spowoduje, że Europejski Bank Centralny utrzyma stopy procentowe na dotychczasowym poziomie.


Zobacz również