Złe wykorzystanie PHARE

Najwyższa Izba Kontroli zbadała wykorzystanie funduszy przedakcesyjnych z programu PHARE w latach 2000 i 2001. Największe zastrzeżenia budziły wysokie koszty szkoleń, niska efektywność i zbyt duży udział firm zagranicznych w szkoleniach.

Programy PHARE były w naszym kraju realizowane i rozliczane od 2000 roku do początku bieżącego roku. Umowy, które Ministerstwo Pracy podpisało na samym początku z Komisją Europejską zakładały przeważający udział zagranicznych firm w organizowaniu szkoleń. Koszt szkolenia jednej osoby był również, zdaniem NIK, aż czterokrotnie za wysoki.


Zobacz również