Złośliwy makrowirus

Ethan zmienia tytuły dokumentów i informuje o nadejściu roku 2000.

Nowy makrowirus Ethan infekuje w edytorze Word 97 szablon Normal.dot (używany jako podstawowy wzorzec do tworzenia kolejnych dokumentów). Działanie wirusa polega na zmianie tytułu zapisywanego dokumentu na "Ethan

Frome". Złośliwie, każdego pierwszego dnia miesiąca wyświetla informację o zbliżającym się roku 2000 i problemie z nim związanym. Wirus umiejscawia się w głównym katalogu dysku C: jako plik o atrybutach ukryty i systemowy i nazwie "Ethan.___.".

Ethan używa zaledwie jednego makra i działa wtedy, gdy plik jest zamykany. Potrafi wyłączyć opcję "Ostrzegaj przed wirusami w makrach” - tym samym podczas jego ataku nie wyświetli się żadne ostrzeżenie.

Więcej informacji: pages.prodigy.net/henri_delger/