Złota Czcionka dla Częstochowskich Zakładów Graficznych

Częstochowskie Zakłady Graficzne zwyciężyły w piątej edycji Turnieju Drukarń o Złotą Czcionkę. Jednak tym razem konkurencja była tak blisko zwycięzcy, jak chyba nigdy dotąd.

Częstochowskie Zakłady Graficzne zwyciężyły w piątej edycji Turnieju Drukarń o Złotą Czcionkę. Jednak tym razem konkurencja była tak blisko zwycięzcy, jak chyba nigdy dotąd.

Zadaniem drukarń startujących w Turnieju organizowanym przez redakcję miesięcznika digit było wydrukowanie pracy zapisanej w formie pliku TIFF tak, aby uzyskać możliwie najlepszą zgodność kolorystyczną z odbitką próbną wykonaną w systemie Matchprint.

Jury w składzie: dr Tomasz Dąbrowa (Instytut Poligrafii Politechniki Warszawskiej) - przewodniczący, Edward Godawa (Digiprint), dr Stefan Jakucewicz (Ecco-Papier, Instytut Poligrafii Politechniki Warszawskiej), Tomasz Pawlicki (Heidelberg Polska) oraz Piotr Stankiewicz (Agencja Poligraficzna Stankiewicz) oceniało nadesłane odbitki (pełne arkusze drukarskie z dwoma użytkami pracy) porównując je parami z proofem, posiłkując się przy tym wynikami pomiarów spektrofotometrycznych. Dla uproszczenia wyboru dokonano wstępnej selekcji, wskazując pięć najlepszych prac. Ostateczna rozgrywka dokonała się między pracami Częstochowskich Zakładów Graficznych i Drukarni Skarbowej. Wyniki pomiarów były w tym przypadku niemal identyczne; różnica parametru DEab*śr., obrazującego zgodność kolorystyczną, wyniosła jedynie 0,05. Statuetka Złotej Czcionki powędruje w tym roku do Częstochowy: za minimalnie lepszą uznano pracę Częstochowskich Zakładów Graficznych, wydrukowaną bez jakichkolwiek usterek.

Na pracy przedstawionej przez Drukarnię Skarbową jurorzy dostrzegli na jednym z pasków kolorystycznych efekt "sfilcowania", określany czasem angielskim terminem mottling. Trzeba jednak podkreślić, że Drukarnia Skarbowa, weteran Turnieju i zwycięzca jego pierwszej edycji, rok w rok przedstawia znakomite prace, ubiegające się o najwyższe wyróżnienie. W tym roku Skarbowa zajęła drugie miejsce, zdobywając Srebrną Czcionkę.

Choć w tej edycji Turnieju wystartowało mniej drukarń niż w poprzednich, poziom prac był zdecydowanie wyższy. Najlepiej świadczą o tym wyniki pomiarów 40 pól barwnych. Parametr DEab*śr dla ośmiu prac zawierał się w przedziale od 3,7 do 4,7, co należy uznać za wartość bardzo dobrą, a w przypadku najsłabszej pracy wyniósł 6,3, co ciągle mieści się w klasie co najmniej przyzwoitej. Dla porównania: DEab*śr najsłabszych prac w ubiegłym roku miało wartości znacznie powyżej 10.

Poprawiła się również staranność wykonania odbitek. Wśród nadesłanych prac nie było takich, na których można by było znaleźć jakiekolwiek poważniejsze błędy drukarskie, takie jak dublowanie, murzenie, pylenie farby, istotne niedokładności pasowania.

W tegorocznej, piątej edycji Turnieju Drukarń o Złotą Czcionkę wystartowało 10 drukarń: 101 Druk, Akcydens, ComGraph, Częstochowskie Zakłady Graficzne, Drukarnia Księży Werbistów, Drukarnia Skarbowa, Poligrafia, Publisher, Taurus, Winkowski. Sam udział w konkursie, jak podkreśla wielu jego obserwatorów, stanowi potwierdzenie osiągnięcia najwyższego kunsztu w sztuce drukarskiej: na publiczny osąd swoich prac mogą sobie pozwolić tylko najlepsi.