Złote Czcionki dla Poligrafii SA i Winkowskiego

Turniej Drukarń o Złotą Czcionkę po raz szósty

Turniej Drukarń o Złotą Czcionkę po raz szósty

W szóstej edycji organizowanego przez digita Turnieju Drukarń o Złotą Czcionkę jury przyznało dwie równorzędne pierwsze nagrody. Statuetki Złotej Czcionki, wręczane podczas uroczystości towarzyszącej targom Poligrafia w Poznaniu, zdobyły kielecka Poligrafia SA oraz Winkowski z Piły. Srebrna Czcionka przypadła Drukarni Skarbowej. Nagrodę publiczności odebrali przedstawiciele Drukarni Księży Werbistów.

Drukarnie startujące w turnieju otrzymały od nas stronę testową zapisaną w pliku TIFF oraz wydruk próbny systemu Matchprint. Ich zadaniem było takie wydrukowanie pracy, aby osiągnąć możliwie najwyższą zgodność kolorystyczną z proofem.

Jury w składzie: dr Tomasz Dąbrowa (Instytut Poligrafii Politechniki Warszawskiej) - przewodniczący, Edward Godawa (Digiprint), dr Stefan Jakucewicz (Ecco-Papier, Instytut Poligrafii Politechniki Warszawskiej), Tomasz Pawlicki (Heidelberg Polska) oraz Piotr Stankiewicz (Agencja Poligraficzna Stankiewicz) oprócz zgodności barwnej wydruków i proofów oceniało również powtarzalność barw na przedstawionych do oceny poszczególnych arkuszach i użytkach, a także inne ewentualne wady odbitek (np. ubytki w siatce, dublowanie, murzenie, usterki pasowania). W pierwszym etapie jurorzy odrzucili prace przedstawione przez Perfekt i Gutgraf, które mimo niezłej zgodności barwnej nie spełniały wymogów odnośnie liniatury rastra, jakie zostały określone w regulaminie konkursu; zamiast 80 linii/cm prace te miały liniaturę na poziomie - odpowiednio - 68 i 65 linii/cm.

Z tego rodzaju problemem jurorzy zetknęli się w jednej z poprzedniej edycji. Częstą przyczyną tego błędu jest przygotowanie form drukowych na naświetlarce CtP, która nie osiąga tak wysokiej liniatury. Jak przekonaliśmy się już dwa lata temu, sami dostawcy naświetlarek o wysokiej renomie nie byli świadomi tego ich ograniczenia. W pracach kolejnych dwóch drukarń jurorzy wykryli usterki na tyle istotne, że nie można było brać ich pod uwagę przy wyborze najlepszych.

Złote Czcionki dla Poligrafii SA i Winkowskiego

Test od podszewki

Zgodność kolorystyczna pozostałych prac była oceniana wzrokowo przez porównanie odbitek z proofem i między sobą oraz w oparciu o pomiary spektrofotometryczne. Pomiary pokazały, że poziom prac w tej edycji turnieju był bardzo wysoki i wyrównany. Jurorzy stwierdzili, że różnice kolorystyczne w wielu przypadkach są minimalne i aby właściwie je ocenić, należałoby porównywać prace z konkretnym proofem: różnice między poszczególnymi proofami, dopuszczane normą i wynikające z samej technologii analogowego Matchprintu, mogą w niewielkiej, ale istotnej w takich przypadkach mierze przekładać się na rozbieżności w przedstawionych pracach. Dlatego zdecydowaliśmy się poprosić uczestników konkursu o odesłanie proofów. Dzięki temu możliwe było doprecyzowanie pomiarów oraz szczegółowe porównywanie prac ze sobą. Wszyscy jurorzy niezależnie od siebie wskazali wśród najlepszych prace: Drukarni Skarbowej, Poligrafii SA oraz Drukarni Winkowski. Po ich wnikliwym porównaniu jury oceniło, że różnice między wydrukami Poligrafii SA i Winkowskiego są praktycznie niedostrzegalne i te prace nagrodzono Złotą Czcionką. Minimalnie tylko ustępowała im praca Drukarni Skarbowej, która zajęła drugie miejsce i otrzymała Srebrną Czcionkę.

W VI edycji Turnieju Drukarń o Złotą Czcionkę wystartowało 11 firm

 • 101 Druk z Łodzi

 • Drukarnia Księży Werbistów z Górnej Grupy

 • Drukarnia Skarbowa z Warszawy

 • GEM Poland z Warszawy

 • Intrograf z Lublina

 • Perfekt z Warszawy

 • Poligrafia SA z Kielc

 • Sprint z Warszawy

 • Winkowski z Piły

 • Zakład Poligraficzny Gutgraf z Olsztyna

 • Zakłady Poligraficzne Anny i Janusza Genejów z Kraśnika

 • Wydrukowane przez nie prace zamieściliśmy w poprzednim wydaniu digita.