Złote korony dla stu

Jak co roku, przeprowadziliśmy elektroniczną ankietę wśród dziennikarzy i redaktorów wydawnictwa IDG Poland. Ponad 30 zaproszonych do głosowania specjalistów wybierało zwycięzców spośród 500 nominacji w 100 kategoriach sprzętowych i oprogramowania. Ale tym razem swój Produkt Roku 2002 wybierali również nasi Czytelnicy! Wyniki są wręcz zaskakujące!

Spis treści

Jak co roku, przeprowadziliśmy elektroniczną ankietę wśród dziennikarzy i redaktorów wydawnictwa IDG Poland. Ponad 30 zaproszonych do głosowania specjalistów wybierało zwycięzców spośród 500 nominacji w 100 kategoriach sprzętowych i oprogramowania. Ale tym razem swój Produkt Roku 2002 wybierali również nasi Czytelnicy! Wyniki są wręcz zaskakujące!

Złote korony dla stu

Panteon gwiazd - sprzęt i firmy

Opierając się na sprawdzonej zasadzie przeprowadzania rankingu wśród osób zawodowo zajmujących się konsumenckimi produktami branży IT, skierowaliśmy ankietę do wybranych dziennikarzy i redaktorów wszystkich czasopism naszego wydawnictwa. Głosowało łącznie 35 osób, a ich głosy otrzymały wagę 60 procent. Dziewięciu dziennikarzy specjalizujących się w określonych dziedzinach otrzymało dodatkowe głosy

z wagą 25 procent. Trzyosobowe jury rankingu (redaktor naczelny, zastępca redaktora naczelnego i wybrany specjalista praktyk w danej dziedzinie) dysponowało dodatkowymi głosami, ale z wagą 10 procent. Aby zminimalizować ewentualny wpływ subiektywizmu ocen, dodatkowe głosy z wagą 5 procent otrzymali testerzy sprzętu i oprogramowania, ale tylko w tych asortymentach, w których się specjalizują. Stąd absolutna liczba głosów nie mogła być i nie była podstawą do określenia miejsca w rankingu. Był nią wyłącznie procent głosów zdobytych w danej kategorii, a jednoznaczność wyboru opisywała w pewnym sensie liczba zdobytych pierwszych miejsc. Tym samym procentowe wyniki tegorocznego rankingu nie mogą być odniesione do wyników z roku ubiegłego. W tym roku zastosowaliśmy dodatkową miarę jakości produktu, jaką był iloczyn (j) zdobytych punktów (p) i liczby osób głosujących (l) na dany produkt: j=pl.

Duża wartość (j) jest więc wynikiem nie tylko dobrej oceny produktu, wyrażającej się przyznanym miejscem na podium (liczbą punktów), ale i jego popularności i/lub świadomości marki, wyrażonej liczbą oddanych na niego głosów.

W każdej kategorii głosujący mieli określić, które z maksymalnie pięciu produktów, nominowanych przez dziesięciu dziennikarzy-specjalistów, zajmą I, II i III miejsce, przyznając im odpowiednio 3, 2 i 1 punkt. (<font color="#FF0000">Uwaga! W elektronicznym arkuszu ankiety głosujący podawali miejsca na podium, a nie punkty!)

Po zsumowaniu głosów z ankiet i głosów dodatkowych z wyżej podanymi wagami przeliczono je na wartości względne, odniesione do całkowitej liczby głosów w danej kategorii. W zestawieniach podajemy kolejno: liczbę punktów, procent punktów, miejsce w głosowaniu czytelników/IDG.

Złote korony dla stu
Aby lepiej przedstawić opinię rynku o ofercie producentów, w tym roku swój Produkt Roku 2002 typowali również nasi Czytelnicy! Rezultat nas zaskoczył, bo nie sądziliśmy, że zgodność ocen dziennikarzy- specjalistów z wynikami głosowania ponad 600 Czytelników będzie tak duża. W niektórych kategoriach zbieżność była w pewnym sensie przewidywalna, a nawet oczywista, ale w kategoriach tzw. niszowych, produktów mniej popularnych wśród użytkowników, spodziewaliśmy się bardziej zróżnicowanych ocen. Tymczasem okazało się, że tam, gdzie własne doświadczenie nie mogło być podstawą do prawidłowej oceny, w sukurs przyszedł... nasz miesięcznik! Publikowane co miesiąc wyniki tzw. dużych testów w co najmniej trzech, a czasem nawet w pięciu kategoriach, z uwzględnieniem minimum dziesięciu urządzeń, zapadły głęboko w pamięć naszych Czytelników, co wyraźnie potwierdziły wyniki ankiet. Sprawia nam to dużą satysfakcję, bo wskazuje wystarczająco miarodajnie na opiniotwórczy charakter PC Worlda.

Naszym hasłem na zakończenie 2002 roku jest: "PCWK - czytasz i wiesz!". Postaramy się, aby w roku 2003 hasło to nie tylko nie straciło na znaczeniu, ale jeszcze wzmocniło się. Będziemy pisać w taki sposób i o takich produktach, technologiach, usługach i sposobach, aby nasze hasło brzmiało: "PCWK - czytasz i wiesz więcej".

Tak jak w roku ubiegłym, niektóre produkty zwyciężyły bezapelacyjnie, z dużą przewagą nad zajmującymi II i III miejsca, w innych przypadkach konkurencja była bardzo wyrównana (już nawet na etapie nominacji), więc i różnice między medalistami bywały minimalne - wygrać jednak ktoś musiał.

W kilku kategoriach jury przyznało tytuł Produktu Roku 2002 produktom, które nie podlegały ocenie głosujących. Tak było w przypadku systemów operacyjnych - tu Windows XP nie miał "obcych" rywali, a porównywanie tej wersji z poprzednimi nie miało merytorycznego sensu.

W tym roku wyjątkowo uhonorowaliśmy również dwie firmy, przyznając im wyróżnienie: Firma Roku 2002 PCWK Tytuł Honorowy. Otrzymały go: największy w 2002 roku producent komputerów w Polsce - firma NTT Systems Ltd., oraz Canon, który w mijającym roku wprowadził na rynek znaczną liczbę zróżnicowanych asortymentowo produktów. O Canona upomnieli się zarówno dziennikarze IDG, jak i Czytelnicy, którzy zgłosili go wiele razy jako firmę, która "zaznaczyła się najbardziej i/lub której świadomość marki mają/mieli w 2002 roku największą".

Nie nominowaliśmy produktów w tych kategoriach, w których nie można się było pokusić o sformułowanie dostatecznie jednoznacznych kryteriów oceny poszczególnych produktów, i/lub w których nie przeprowadziliśmy w 2002 roku testów redakcyjnych. Głosowanie odbywałoby się wtedy na produkt najpopularniejszy, a nie najlepszy. O ile w kategoriach niemających rynkowego ciężaru gatunkowego (wyniki rankingu nie wpływają na sprzedaż produktu ani na pozycję producenta lub dystrybutora) można głosować na najpopularniejszy produkt roku, o tyle w pozostałych trudno byłoby zagwarantować pełny obiektywizm i werdykt niekrzywdzący żadnej marki, producenta i firmy dystrybucyjnej.

Oprócz głosowania na firmy nominowane w kategorii Firma Roku - głosujący typowali pięciu producentów, którzy najbardziej "zaistnieli" na rynku (dzięki wprowadzeniu nowej technologii, liczbie nowych modeli czy nowych wersji produktów, zwycięstwom w testach itd.). W tym wypadku oprócz wymienionych kryteriów mogły mieć również znaczenie osobiste kontakty ankietowanych z danymi firmami, poziom i jakość tych kontaktów, wiedza dotycząca m.in. jakości obsługi klientów przez te firmy lub ich partnerów handlowych itd. W sumie zgłoszono aż 67 firm, ale podobnie jak w roku 2001, wyniki były na tyle rozproszone, że przeważająca większość typowanych uzyskała mniej niż 2 procent głosów. Czołówka była więc bardzo wyraźna i zdobyła ponad 90 procent głosów.

Zwycięstwo ATI w kategorii Firma Roku - sprzęt nie może być wielkim zaskoczeniem. Gdy wydawało się, że pozycja największego konkurenta - NVIDII - jest niezagrożona, ATI wprowadziło całą rodzinę produktów, które całkowicie odmieniły układ sił na rynku. Zwłaszcza Radeon 9700 okazał się tak fenomenalnie szybki, że zmusił NVIDIĘ do szybszego wycofania układu GeForce4 Ti 4600, który wypadał nawet o 50 procent gorzej w testach wydajności. Wyróżniając Intela, doceniliśmy konsekwencję w rozwoju linii Pentium 4, zwłaszcza zaś wprowadzenie technologii HT (hiperwątkowości). Szkoda tylko, że największy konkurent - AMD - nie bardzo może nadążyć. HP mimo burzy związanej z połączeniem z firmą Compaq wprowadził kilka nowych, udanych modeli w praktycznie każdej ze swoich licznych działek.

Firma Roku - sprzęt

<font color="#FF0000">1. ATI 98, 36% (2)

2. Intel 77, 28% (1)

3. HP 43, 16% (3)

Czytelnicy: Intel 397, 27% (2)

Podsumowując: podobnie jak w 2001 roku, wyniki ankiety potwierdzają znaną prawdę, że zwyciężają produkty dobrze promowane, w przystępnej cenie, o najwyższych możliwościach i technologicznym zaawansowaniu. Jeszcze rok temu zaawansowanie techniczne wiązało się zazwyczaj z bardzo wysoką ceną, obecnie konkurencja niemal na każdym polu ogranicza nieuzasadnione windowanie cen przez monopolistów. Dotyczy to jednak w większym stopniu sprzętu, bo w co najmniej kilku kategoriach oprogramowania palmę pierwszeństwa nadal dzierżą... monopoliści.


Nie przegap

Zapisz się na newsletter i nie przegap najnowszych artykułów, testów, porad i rankingów: