Złote na szare

Czarno-białe zdjęcie w cyfrowym świecie. Wydawałoby się banalny temat, dla pasjonatów czarno białej fotografii jest źródłem rozważań niemal filozoficznych. Zasadniczy problem związany z tym zagadnieniem to subiektywna ocena relacji kolor-walor podczas konwersji. Czerwienie przekładają się na walory bardzo ciemne, błękity postrzegane jako nasycone, zazwyczaj zamieniane są na jasne szarości. Co jakiś czas pojawiają się rozwiązania wnoszące coś nowego. digit prezentuje kilka przepisów.


Czarno-białe zdjęcie w cyfrowym świecie. Wydawałoby się banalny temat, dla pasjonatów czarno białej fotografii jest źródłem rozważań niemal filozoficznych. Zasadniczy problem związany z tym zagadnieniem to subiektywna ocena relacji kolor-walor podczas konwersji. Czerwienie przekładają się na walory bardzo ciemne, błękity postrzegane jako nasycone, zazwyczaj zamieniane są na jasne szarości. Co jakiś czas pojawiają się rozwiązania wnoszące coś nowego. digit prezentuje kilka przepisów.

Konwersja za pomocą wartsw dostosowawczych (Adjustment Layer)

1. Otwieramy w trybie RGB plik, który mamy zamiar skonwertować. Tworzymy nową warstwę (New Adjustment Layer - Hue/Saturation). Najlepsze efekty uzyskamy, jeśli będziemy pracować w trybie 16-bitowym, ale taka możliwość istnieje tylko w najnowszej wersji Photoshopa CS.

Złote na szare

2. Powtarzamy czynność i tworzymy bliźniaczą warstwę (New Adjustment Layer - Hue/Saturation). Na suwaku Saturation ustawiamy wartość - 100.

Złote na szare

3. Uaktywniamy warstwę Hue/Saturation1 i na palecie Layers zmieniamy właściwość warstwy na Color.

Złote na szare

4. Dwukrotnie kliknijmy na ikonę warstwy (Hue/Saturation1) i w otwartym oknie dialogowym pojawiają się możliwości korekcji barwy (Hue), nasycenia (Saturation) i jasności (Lightness). Pamiętajmy, że warstwa została zapisana w trybie Color, ale posługując się monochromatycznym podglądem, mamy możliwość precyzyjnego dopasowania waloru do oczekiwań.

5. Na zakładce okna dialogowego mamy możliwość wyboru zakresu koloru przeznaczonego do edycji. Jest to bardzo wygodna funkcja pozwalająca na precyzyjną korekcję wybranych obszarów. Przykładowo, wybierając błękity (Blues), na pejzażach możemy zmieniać jedynie niebo, będące zazwyczaj za jasne.

Złote na szare

6. Mamy również możliwość korekcji grup kolorów. Do jednego z obszarów koloru (patrz krok 5) dodajmy kolejny, posługując się widocznym w oknie dialogowym kroplomierzem (Eyedropper). Umieszczając go w wybranym miejscu fotografii, kliknijmy z klawiszem Shift. Obok kroplomierza pojawi się znak + świadczący o dodaniu dodatkowego obszaru do selekcji, a na barwnych paskach w dole okna powinny pojawić się kreski obrazujące zakres barw poddanych korekcji.

Złote na szare

Sposoby dla niecierpliwych

Dla osób, które nie chcą zgłębiać kreatywnych możliwości Photoshopa, producenci plug-inów proponują filtry automatyzujące proces konwersji.

Color Efex Pro (http://www.nikmultimedia.com )

7. Spośród wielu filtrów tej firmy interesuje nas jeden - B/W Conversion - występujący w zestawie Color Efex Pro.

Obdarzony czytelnym interfejsem pozwala na dodatkową korekcję jasności, nasycenia i filtrację koloru. Dodatkową wartością jest możliwość użycia funkcji Help i przeczytanie informacji o sposobie użycia filtra.Plik (jedynie 8-bitowy) poddany obróbce może być zapisany w trybie RGB lub CMYK.

Złote na szare

55 mm Black and White

8. 55 mm Black and White to filtr również występujący w zestawie Digital Film Tool. Okno dialogowe z dużym podglądem pozwala na ustawienie jasności, kontrastu oraz gammy dla poszczególnych obszarów barw.

Plik (8- lub 16-bitowy) musi być zapisany w trybie RGB.Widniejące na ilustracji białe kropkisą wynikiem używania przez nas wersji testowej filtru.

Złote na szare

PhotoKit (http://www.pixelgenius.com )

9. Ostatni z testowanych filtrów różni się od poprzednich. Po instalacji znajdujemu go w zakładce File/Automate, a nie jak pozostałe w filtrach. PhotoKit emuluje działanie filtrów barwnych, używanych w czarno-białej fotografii.

Złote na szare

Praca z tym filtrem jest nietypowa, ponieważ jest on pozbawiony podglądu, a sztywne parametry poszczególnych opcji pozornie nie pozwalają na korektę detali.

Ale jego zaletą jest to, że efekt działania zapisuje na nowej warstwie, co daje ogromne możliwości kreacyjne poprzez zastosowanie aż dwunastu dostępnych opcji i przezroczystości warst. Dodatkowo istnieje możliwość zautomatyzowania wyboru opcji poprzez przypisanie jej klawiszy funkcyjnych F1, F2 itd.

Jednak odnieśliśmy wrażenie, że do swobodnego korzystania z opcji PhotoKit konieczna jest praktyczna wiedza nabyta podczas pracy z klasycznymi, srebrowymi negatywami.

Plik do obróbki (jedynie 16-bitowy), musi być zapisany w trybie RGB.