Złotówka się umocni

Jak wynika z raportu banku Merrill Lynch, w przyszłym roku kurs złotówki może umocnić się i wynieść 3,23 złotego za dolara, a wzrost gospodarczy sięgnie aż 5,2%.

Zdaniem analityków banku, polska waluta jest niedowartościowana i jej kurs powinien być wyższy niż 14% wobec euro (a taki jest stan po spadku w 2003 roku). W przyszłym roku złoty może się znacząco wzmocnić, dzięki dobrym danym na temat obrotów bieżących i wzrostowi PKB.

Według przedstawicieli Merrill Lynch, w 2003 roku deficyt obrotów bieżących wyniesie w Polsce 1,8% PKB, a w 2004 r. - 1,9% PKB. Bank przewiduje również, że w 2004 roku polska gospodarka będzie rosła w tempie 5,2% - jest to prognoza bardziej optymistyczna nawet od rządowej, która mówi o 5-proc. wzroście gospodarczym.

Czynnikami wspierającymi tak szybki wzrost PKB w przyszłym roku mają być ożywienie gospodarcze w Europie Zachodniej, dalsze korzyści z aktualnego niskiego kursu wymiany złotówki i planowanie na przyszły rok poluzowanie polityki fiskalnej.


Zobacz również