Zmiana jako strategia


Analiza wykazuje duży wpływ "dobrze poinformowanych klientów" także na wzrost inwestycji w szerszej perspektywie geograficznej. W Europie CEO wskazali, że w ciągu najbliższych trzech lat planują 23-procentowy wzrost inwestycji skierowanych do tej grupy klientów.

Rosnące oczekiwania bardziej wymagających klientów i zwiększająca się siła nabywcza na rozwijających się rynkach są motorem napędzającym zmiany w modelach biznesowych firm na całym świecie. W obrębie modeli biznesowych badani prezesi i dyrektorzy generalni planują odważne przedsięwzięcia ułatwiające szerszą współpracę międzynarodową, a w momencie pojawienia się nowych możliwości - szybką rekonfigurację.

Odpowiedzialność biznesu

Badani CEO byli zgodni, że oczekiwania klientów w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility - CSR) rosną oraz że CSR odegra znaczącą rolę w procesie różnicowania przedsiębiorstwa w przyszłości. Klienci zwracają uwagę na profil CSR firmy i mają coraz większe wymagania odnośnie jej produktów i usług, a nawet kanałów dostaw. Aby lepiej dotrzeć do nowej kategorii świadomych społecznie klientów, ankietowani menedżerowie planują zwiększenie w ciągu kolejnych trzech lat inwestycji w tym zakresie o 25%.

Droga do stworzenia przedsiębiorstwa przyszłości

Firmy "głodne zmian" » Działania ad hoc i reaktywne podejście do zmian » Zmiana wynikająca z projektu » Program zmian i portfolio usług » Zmiana jako strategia

Firmy innowacyjne wyprzedzające oczekiwania klientów » Badania klientów » Przejrzystość informacji o klientach » Dwustronna integracja z klientami » Rozwój współpracy z klientami » Poszerzanie aspiracji klientów

Firmy globalnie zintegrowane » Korzystanie z globalnych szans » Prowadzenie konkretnych inicjatyw globalnych » Systematyczne budowanie kompetencji globalnych » Globalne centra kompetencji » Innowacje organizacyjne na poziomie globalnym

Firmy żyjące zmianą » Wykorzystywanie innowacji w obszarze modeli biznesowych » Eksperymentowanie z innowacyjnymi modelami biznesowymi » Wdrażanie inicjatyw w obszarze innowacyjnych modeli biznesowych » Radykalne i wszechstronne zmiany modeli biznesowych

Firmy autentycznie zaangażowane, nie tylko hojne » Zgodność z regulacjami prawnymi » Strategiczna filantropia » Regulamin firmy oparty na jej wartościach » Wzrost efektywności poprzez działania CSR » CSR jako platforma wzrostu

Analiza ta ujawnia również, że chociaż w ciągu ostatnich czterech lat troska CEO o sprawy dotyczące środowiska naturalnego wzrosła dwukrotnie, nie rozłożyła się ona równomiernie na wszystkie kraje świata. CEO państw Azji i Europy charakteryzują się największą troską o sprawy związane z ekologią, tuż za nimi znajdują się przedstawiciele państw Ameryki Północnej i Południowej.

Menedżerowi są zgodni co do tego, że reputacja związana z CSR jest istotnym narzędziem przyciągającym pracowników i zachęcającym ich do pozostania w firmie. Badani wskazali, że CSR jest kluczowym elementem pozwalającym utrzymać ich firmom udziały w rynku.

IBM, prowadząc badania, przekonał do wzięcia udziału w nich prezesów potężnych korporacji. 19% ankietowanych stanowili menedżerowie firm zatrudniających więcej niż 50 000 pracowników, 22% to przedstawiciele organizacji zatrudniających mniej niż 1000 osób. Firmy globalne są bardziej nastawione na wejście na nowe rynki, partnerstwo na szeroką skalę czy gwałtowne zmiany w łączeniu umiejętności, wiedzy i aktywów niż firmy międzynarodowe bądź lokalne. Jednak dla wszystkich charakterystyczny jest wzrost zainteresowania fuzjami i przejęciami.