Zmiany niezbędne dla sukcesu

Menedżerowie chcą wprowadzać zmiany w swojej działalności biznesowej, uważają, że jest to niezbędne do osiągnięcia rynkowego sukcesu - wynika z badania "Przedsiębiorstwo przyszłości" przeprowadzonego przez Instytut IBM for Business Value.

W badaniu wzięło udział ponad tysiąc prezesów i liderów firm z sektora publicznego i prywatnego z całego świata. Celem badania jest poznanie nowych obszarów planowanych inwestycji, umiejętności zarządzania zmianą i zidentyfikowanie nadchodzących trendów.

Z raportu wynika, że 8 na 10 ankietowanych prezesów uważa, iż konieczność wprowadzania zmian decyduje o sukcesie rynkowym. Jednak w ciągu ostatnich dwóch lat luka między zdolnością do zarządzania zmianą, a skalą nadchodzących zmian wzrosła trzykrotnie. Od 2006 r. liczba menedżerów z sukcesem zarządzających zmianami wzrosła z 57 do 61%. Badani CEO oceniają, że ich zdolność do zarządzania zmianami jest o 22% mniejsza niż oczekiwali.

Do kategorii "przedsiębiorstw przyszłości" należą nowi liderzy rynkowi, którzy akceptują zmianę jako stan wpisany na stałe w działalność każdej organizacji.

Aż 83% (o 28 punktów procentowych więcej niż dwa lata temu) ankietowanych prezesów i dyrektorów generalnych spodziewa się, że w najbliższej przyszłości nastąpią w ich organizacjach znaczące zmiany.

Zmieniają się też w znaczącym stopniu klienci firm. Z "konsumentów" stają się "producentami" - z biernych zmieniają się w bardziej zaangażowanych. Zdaniem większości ankietowanych CEO, dzięki nowym konsumentom powstają bardziej zróżnicowane usługi, kreują oni potrzeby wyższego rzędu i mają swój udział w budowaniu kapitału w oparciu o nowo powstające możliwości rynkowe. Inwestycje mające odpowiedzieć na potrzeby nowych, wymagających i dobrze poinformowanych klientów mają wzrosnąć - zdaniem ankietowanych - o 22% w ciągu najbliższych trzech lat.

Rosną także oczekiwania klientów związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). Zdaniem respondentów, klienci zwracają uwagę na profil CSR firmy i mają coraz większe wymagania odnośnie jej produktów, usług i kanałów dostaw. Ankietowani menedżerowie planują zwiększenie nakładów w rozwijanie CSR o jedną czwartą w ciągu trzech lat. Uważają także, że reputacja związana z CSR jest istotnym narzędziem przyciągającym pracowników i zachęcającym ich do pozostania w firmie.