Zmiany planów

Jedna trzecia najszybciej rozwijających się amerykańskich firm musiała w tym roku obciąć koszty związane z nowymi inicjatywami.

Wynika tak z badania PricewaterhouseCoopers "Trendsetter Barometer". Brało w nim udział 402 dyrektorów wykonawczych z firm zajmujących się produkcją i usługami, należących do grupy najszybciej się rozwijających firm w USA w ciągu ostatnich pięciu lat.

32% objętych badaniem firm z powodu sytuacji gospodarczej musiało zmniejszyć wydatki na nowe inicjatywy. Były to w większości przedsiębiorstwa, których wzrost w ostatnim roku nie przekroczył 5,7%, przy założonym wzroście 12,4-proc. Jednak 68% badanych organizacji nie musiało rezygnować ze swoich planów, przy czym oczekują wzrostu na poziomie średnio 16,1%.

Skromniejsze założenia częściej przyjmowały firmy z sektora technologicznego (36%), niż te nie związane z techniką (27%). Przedsiębiorstwa, które zredukowały swoje plany rozwoju pesymistycznie patrzą w przyszłość - uważają, że przeciętne przychody w ich sektorze zmniejszą się w tym roku o ok. 2,1%, zaś firmy, których strategie pozostały nietknięte oczekują 2-proc. wzrostu.