Zmiany w IE po werdykcie w sprawie patentów

Microsoft pracuje nad zmianami w przeglądarce Internet Explorer (IE), które będą dotyczyć sposobu zagnieżdżania i automatycznego startowania pewnych programów interaktywnych na stronach webowych.

Prace te maja związek z werdyktem w sprawie o naruszenie praw patentowych, wniesionej przez firmę Eolas Technologies.

Zmiany, które mają być wdrożone na początku przyszłego roku, wpłyną na sposób traktowania przez IE niektórych stron WWW używających kontrolek ActiveX. Komponenty te używane są często dla uatrakcyjniania wyglądu stron webowych.

Decyzja o zmianach została podjęta w związku z werdyktem z dnia 11 sierpnia, podzielającym oskarżenia firmy Eolas, która jest wyłącznym licencjodawcą patentu wykorzystanego w mechanizmie używanym w IE do zagnieżdżania i wywoływania niektórych programów interaktywnych. Właścicielem patentu jest Uniwersytet Kalifornijski.

Microsoft został skazany na zapłatę 520 milionów USD odszkodowania na rzecz firmy Eolas. Microsoft złożył odwołanie od tego wyroku.

Oczekuje się, że zmiany spowodują zmianę sposobu obsługi w IE niektórych stron WWW używających ActiveX, takich jak Macromedia Flash, Apple Computer Quick Time, RealOne firmy RealNetworks, Acrobat Reader, Java Virtual Machine Suna i Media Player Microsoftu.

Microsoft zapowiedział wydanie dokumentacji opisującej, jak projektanci powinni uaktualniać swoje strony webowe.