Zmiany w pomocy technicznej Creativa

Z dniem 14 kwietnia uległ zmianie numer telefoniczny pomocy technicznej polskiego oddziału Creative Labs.

Nowy numer to: 0800 121 121 4. Koszt połączenia równy jest kosztowi rozmowy lokalnej, tj. 0,29 zł.


Zobacz również