Zmienia się rola korporacyjnych departamentów IT

Z analiz firmy Gartner wynika, że w większości firm realna wielkość tegorocznych budżetów na IT nie zmieni się w porównaniu z rokiem ubiegłym. Zmieni się natomiast istota projektów realizowanych w działach informatycznych.

Rosnąca popularność outsourcingu aplikacji i obsługi informatycznej sprawiają, że w kompetencjach firmowych działów IT coraz rzadziej znajdują się zadania bezpośrednio związane z utrzymaniem systemów informatycznych. W obliczu trudnej sytuacji gospodarczej wiele firm zamierza odłożyć poważniejsze inwestycje. Większość korporacyjnych działów informatycznych ma koncentrować się na stosunkowo prostych projektach, których efekty mają być dostrzegalne dla przedsiębiorstwa w jak najkrótszym czasie. Wiele firm planuje m.in. konsolidację posiadanych systemów klasy CRM, wycofywanie przestarzałych aplikacji i przeprowadzenie poważnych aktualizacji.

Podejmowane działania koncentrować będą się m.in. na uporządkowaniu struktury systemów IT oraz optymalizacji wewnętrznych procesów firmy i redukcji kosztów. Dużą popularnością cieszyć będą się m.in. rozwiązania oparte na wirtualizacji, niszowe aplikacje analityczne i systemy klasy ERP. Na dalszy plan zejdą, dotychczas uznawane za najważniejsze, projekty informatyczne bezpośrednio związane z rozwojem oferty i odczuwalne przez klientów. Relatywnie niski priorytet mieć będą projekty związane z wykorzystaniem architektury SOA i rozwojem infrastruktury sprzętowej. Działy IT czeka również restrukturyzacja zmierzająca do zwiększenia ich elastyczności i skrócenia czasów reakcji na pojawiające się problemy biznesowe.

Z opublikowanego raportu wynika również, że większość firm zamierza raczej koncentrować się na lepszemu wykorzystaniu posiadanych rozwiązań technologicznych, aniżeli inwestować w nowe technologie. Duża część ankietowanych CIO przyznała jednak, że rozważa wykorzystanie rozwiązań opartych na modelu cloud computing i technologiach Web 2.0.

Z analiz Gartnera wynika również, że rzeczywista wielkość tegorocznych budżetów na IT praktycznie nie zmieni się w porównaniu z rokiem ubiegłym. Niewelki wzrost planowych wydatków na informatykę przewiduje 46 proc. ankietowanych. Średnia wartość środków jakimi dysponować będą działy infomratyczne ma kształtować się na poziomie 4 proc. przychodów firmy. Badanie przeprowadzono w grudniu ubiegłego roku na grupie ponad 1,5 tys. szefów informatyki firm z całego świata.

Czytaj też:

CES: W cieniu recesji

USA: Spadają wynagrodzenia szefów IT

Forrester: W 2009 roku wydatki na IT spadną, ale za rok wzrosną