Zmowa cenowa Sharpa i LG - prawomocne wyroki

W prowadzonym przez amerykański Departament Sprawiedliwości procesie antymonopolowym, firmy Sharp i LG przyznały się do zmowy cenowej na oferowane przez siebie ekrany LCD. Prawomocne wyroki skazujące obie firmy na grzywny finansowe zostaną wydane w połowie grudnia.

Na obie firmy zostaną nałożone wysokie kary. Wyrok przeciwko firmie LG Display, oznaczający zapłacenie przez nią kary w wysokości 400 milionów dolarów, zostanie ogłoszony 15. grudnia. Sharp usłyszy prawomocny wyrok dzień później i będzie on oznaczał zapłacenie grzywny w wysokości 120 milionów dolarów. Oba wyroki zostaną wydane przez sąd okręgowy w San Francisco.

Na wysokość grzywien miało wpływ to, że Urząd Antymonopolowy działający przy Departamencie Sprawiedliwości przewiduje bardziej pobłażliwe traktowanie firm, przeciwko którym po raz pierwszy został wszczęty proces tego typu. Nie bez znaczenia pozostał również fakt, że zarówno Sharp, jak i LG współpracowały z odpowiednimi służbami w celu wyjaśnienia spornej kwestii.

To jednak może być nie koniec kłopotu obydwu firm. Odpowiednie urzędy antymonopolowe w Europie i Azji również zajmują się doniesieniami o rzekomej zmowie cenowej Sharpa i LG na tych rynkach.

O grzywnach pieniężnych nałożonych na LG i Sharp za udział w zmowie cenowej informowaliśmy już w połowie listopada (zobacz materiał Producenci matryc LCD ukarani za zmowę cenową ). Firmy ukarano w oparciu o przepisy obowiązującej w Stanach Zjednoczonych ustawy antymonopolowej (Sherman Act). Maksymalna wysokość kary przewidziana w ustawie wynosi 100 mln USD, jednak może ona zostać podniesiona do dwukrotności zysków osiągniętych w wyniku niezgodnej z prawem działalności lub dwukrotnej wysokości strat poniesionych przez ofiary takiego procederu.