Znajdź i powstrzymaj intruza

Firma GFI udostępniła bezpłatną wersję LANguard Security Event Log Monitor (S.E.L.M.), programu służącego do wykrywania (i powstrzymywania) nieautoryzowanych prób dostępu do sieci komputerowej.

Firma GFI udostępniła bezpłatną wersję LANguard Security Event Log Monitor (S.E.L.M.), programu służącego do wykrywania (i powstrzymywania) nieautoryzowanych prób dostępu do sieci komputerowej.

LANguard S.E.L.M. wykrywa takie próby dostępu do systemu, analizując "logi" systemów Windows NT oraz 2000. To pozwala administratorowi sieci szybko reagować na pojawiające się zagrożenia, bez konieczności żmudnego analizowania tychże logów.

Darmową kopię programu, którą można zainstalować na jednym serwerze oraz pięciu stanowiskach roboczych, pobrać można ze strony producenta.