Znajdź lekarstwo na AIDS

Scripps Research Institute przedstawiła projekt FightAIDS@Home, mający pomóc w wynalezieniu lekarstwa na AIDS.

Scripps Research Institute z kalifornijskiej miejscowości La Jolla zamierza wykorzystać metodę rozproszonych obliczeń do znalezienia lekarstwa na AIDS. Projekt będzie prowadzony na znanym już modelu wykorzystania "wolnej" mocy obliczeniowej tysięcy komputerów na całym świecie. Metoda tego typu jest stosowana np. do znalezienia największej liczby pierwszej czy poszukiwań pozaziemskich cywilizacji prowadzonych w ramach popularnego projektu SETI@Home. Przedsięwzięciu Scripps Research Institute nadano nazwę FightAIDS@Home.

Chętnym do wzięcia udziału w projekcie jest udostępniana specjalna aplikacja, która działając jako wygaszacz ekranu, pobiera dane z ośrodka Scripps Research Institute, analizuje je, a wyniki przesyła na specjalny serwer. W ten sposób wolną moc tysięcy komputerów będzie można wykorzystać do przeprowadzenia niezbędnych obliczeń i symulacji przydatnych w zwalczaniu mutującego się w krótkim czasie wirusa HIV.

Twórcy projektu zapewniają, iż użytkownik ma pełną kontrolę nad czasem przeprowadzania obliczeń i pobieraniem kolejnych próbek danych. W czasie dokonywania przeliczeń komputer nie musi być połączony z Internetem. Program informuje o procentowym postępie analizy i po jej zakończeniu proponuje dokonanie połączenia, jednak sam go nie nawiązuje.

Program Entropia 2000 udostępniony jest do bezpłatnego pobrania przez Internet (3,3 MB). Wymagania systemowe to komputer minimum 32 MB RAM, systemem Windows 95 SR2, 98, NT4 lub 2000 oraz z przeglądarką Internet Explorer 5.x. Firma oświadczyła, iż ewentualny znalazca "odpowiedniej kombinacji" otrzyma udział w zyskach ze sprzedaży przyszłych lekarstw.

Więcej informacji:

www.fightaidsathome.org


Zobacz również