Znak handlowy "Cloud Computing" nie dla Dell

Amerykański Urząd Patentowy nie zezwolił firmie Dell na zastrzeżenie nazwy "Cloud Computing". W wyjaśnieniu podano, że nazwa ta używana jest szeroko przez wiele innych firm zajmujących się przemysłem informatycznym.

Amerykański Urząd Patentowy (U.S. Patent and Trademark Office) nie zezwolił firmie Dell na zastrzeżenie nazwy "Cloud Computing". Głównym argumentem przemawiającym za podjęciem takiej decyzji był fakt, iż nazwa ta jest zbyt powszechna i uniwersalna w przemyśle informatycznym. W uzasadnieniu USPTO przedstawił wiele artykułów prasowych i innych materiałów potwierdzających tą teorię.

Nazwy "Cloud Computing" już teraz używa wiele firm. Korzystają z niej między innymi Amazon.com, Salesforce.com, IBM, Microsoft, SAP, Yahoo oraz Google. Zastrzeżenie znaku przez Dell zmusiłoby wszystkie te firmy do znalezienia innej nazwy do promocji swoich produktów.

Warto jednak zauważyć, że decyzja podjęta przez Amerykański Urząd Patentowy nie jest ostateczna. Dell ma sześć miesięcy by złożyć odwołanie i doprowadzić do ponownego rozpatrzenia sprawy.