Znakowane części komputerowe pomogą w przetwarzaniu odpadów

Organizacja EPCglobal pracuje nad nowym systemem znakowania części komputerowych. Dzięki tagom RFID ich przetwarzanie na wysypiskach stałoby się dużo łatwiejsze.

Program sponsoruje amerykańska Narodowa Agencja Ochrony Środowiska. Dzięki jej funduszom organizacja EPCglobal rozpoczęła rozmowy z producentami sprzętu komputerowego - mieliby oni wprowadzić znakowanie urządzeń za pomocą wbudowanych tagów RFID.

Gdyby inicjatywa zyskała szersze poparcie, sortowanie sprzętu na wysypiskach śmieci mogłoby się odbywać automatycznie. Pozwoliłoby to m.in. na ograniczenie liczby odpadów dzięki szybszej selekcji urządzeń do ponownego wykorzystania (przetworzenia).

Aktualnie znaczniki stosuje Hewlett-Packard w drukarkach sprzedawanych w Brazylii.