Znowu gorsze nastroje

W lutym br. ponownie pogorszyły się nastroje polskich konsumentów.

Jak wynika z badań Instytutu Pentor, w ubiegłym miesiącu spadł zarówno indeks percepcji ekonomicznej sytuacji kraju jak i kondycji finansowej gospodarstw domowych.

Indeks gospodarczy obniżył się o 5,5 punktu. W lutym ogólną sytuację ekonomiczną kraju dobrze oceniło 5% ankietowanych (podobnie jak w styczniu), źle 63% (o 1 punkt procentowy więcej), a neutralnie - 32%. 5% respondentów uważa, że obecna sytuacja gospodarcza jest lepsza niż przed rokiem, 54%, że gorsza, a zdaniem 40% nie uległa zmianie.

22% spodziewa się poprawy sytuacji w ciągu najbliższego roku, 41% pogorszenia, a 37%. nie przewiduje zmian.


Zobacz również