Znowu razem Borland C++Builder 4

Delphi zawsze był prekursorem nowych technologii, które, po przejściu najtrudniejszej fazy testów prowadzonych przez samych użytkowników, były wprowadzane jako sprawdzone i bezpiecznie do C++.

Delphi zawsze był prekursorem nowych technologii, które, po przejściu najtrudniejszej fazy testów prowadzonych przez samych użytkowników, były wprowadzane jako sprawdzone i bezpiecznie do C++.

Od czasu pojawienia się pierwszej wersji Delphi oznaczonej numerem 1.0, kolejne wydania tego systemu imponowały swoimi możliwościami i niepowtarzalnością, i szybko zdobywały uznanie. Sytuacja nieco się zmieniła, gdy na poziomie Delphi 2.0 pojawił się produkt konkurencyjny, C++Builder 1.0. Od tej pory Delphi nie był już sam i każdemu nowemu wcieleniu towarzyszyła kolejna wersja C++Buildera. Nigdy jednak oba języki programowania nie pojawiały się jednocześnie.

Borland Thunder, bo taka jest oficjalna nazwa kodowa, która obowiązywać będzie do czasu pojawienia się wersji finalnej C++Buildera 4, został osadzony w usprawnionym interfejsie użytkownika (GUI). Okna i paski narzędziowe są teraz w większości samodzielne i mogą być dowolnie umiejscowione na ekranie, a także zakotwiczone do innych obiektów, co pozwala znacznie zredukować ilość jednocześnie otwartych okien oraz sprawia, że środowisko staje się bardziej elastyczne.

Dużo potężniejszy jest nowy menedżer projektów, który wykorzystując technikę przeciągnij i upuść pozwala łatwo przenosić pliki pomiędzy projektami w obrębie grupy projektowej i/lub pobierać je z dowolnych "zewnętrznychŢ folderów Windows. Ponieważ niektóre opcje menu dotyczą często pojedynczego projektu, wprowadzono pojęcie projektu aktywnego oraz jego automatyczne przełączanie. Class Explorer ściśle współpracujący z Code Explorer i technologią Code Insight usprawnia nawigację po kodzie źródłowym, łącząc deklaracje z implementacją. "InteligentnyŢ edytor kodu po wykryciu wskaźnika lub nazwy klasy, wyświetla odpowiadającą jej listę właściwości, metod i zdarzeń, aby po kliknięciu właściwej pozycji, wpisać ją w miejsce kursora (Code Completion). Także automatycznie lub za pomocą skrótów klawiszowych pokazywana jest lista argumentów wywołania procedur i funkcji (Code Parameters).

Znowu razem Borland C++Builder 4
W C++Builderze 4 zastosowano nowy, elastyczny, wielostandardowy kompilator, który dopiero teraz pozwala optymalnie wykorzystać już istniejące projekty, klasy i komponenty, niezależnie od ich pochodzenia. Czy to będzie poprzednia wersja C++Buildera, Borland C++, "czysteŢ ANSI C++, czy też Visual C++ i tak wszystkie elementy zostaną dopasowane i skompilowane w jednym projekcie. Aby skrócić czas kompilacji, wprowadzono kilka usprawnień, a wśród nich kompilację dynamiczną i tzw. Adaptive Compiler Technology (ACT).

Kilka zmian nastąpiło też w samym języku. Między innymi, zmienił się sposób wpisywania niektórych słów kluczowych, dodano nowe metody obsługi wyjątków i definiowania wstawek asemblerowych w języku C oraz zmieniono domyślną granicę (z 4 bajtów na 8) wyrównywania danych, która określa ich uporządkowanie w pamięci. Nie dotyczy ona jednak biblioteki VCL, jej dane nadal będą przechowywane w komórkach pamięci o adresach podzielnych przez 4. Wszystkie te modyfikacje nie pozwalają jednak zarzucić C++Builderowi niekompatybilności, gdyż wciąż możliwa jest kompilacja z uwzględnieniem standardów Borland C, Unix V oraz ANSI C.

Biblioteka funkcji RTL została wzbogacona o nowe funkcje do obsługi łańcuchów, operacji zmiennoprzecinkowych, wątków i znaków wielobajtowych (np. Unicode). W wersji 4, C++Builder zawiera 400 dodatkowych plików nagłówkowych, co powoduje ogromne zwiększenie funkcjonalności w porównaniu z C++Builderem 3, który w sumie posiadał ich tylko 200.

Rozszerzony debugger potrafi obsługiwać kilka procesów naraz i to bez względu, czy wykonują się one lokalnie, czy też są rozproszone i zdalnie kontrolowane. Do obliczania wartości zmiennych stosowane są (w przypadku kodu mieszanego) oddzielne moduły dla C++ i Pascala. Pełną kontrolę procesu oczyszczania kodu zapewniają okna z informacjami o wątkach, modułach, zmiennych lokalnych, zawartości stosu, itp.

C++Builder 4 został rozszerzony pod kątem Windows 98. Zawiera bowiem nowe kontrolki, np.: ControlBar, PageScroller, ActionList, WheelMouse, potrafi obsługiwać wiele monitorów, tworzyć nowe zakotwiczane paski narzędziowe, itp. Wśród funkcji internetowych znajdują się: tworzenie ActiveForms, budowanie aplikacji CGI, WinCGI, ISAPI i NSAPI oraz obsługa wielu protokołów (TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, POP, NNTP, HTML). Dodając jeszcze pełną obsługę technologii obiektów rozproszonych (CORBA) oraz współpracę z każdym systemem baz danych, otrzymujemy najbardziej wszechstronny system programistyczny.

Dzięki połączeniu ogromnych możliwości w zakresie komponowania interfejsu użytkownika z mocą potężnego kompilatora, C++Builder 4 stał się narzędziem do budowania kompletnych, szybkich i wydajnych aplikacji wewnątrz jednego środowiska programistycznego, co likwiduje potrzebę przełączania się pomiędzy różnymi językami programowania i implementowania skomplikowanych interfejsów wymiany danych, które czynią projekt znacznie mniej wydajny.

Ponieważ C++Builder oparty jest na języku, który został zaakceptowany jako standard, a także ze względu na wykorzystanie tych samych mechanizmów oraz posiadanie podobnych możliwości "twórczychŢ, ma szanse zdominować konkurencyjny system Delphi, którego jedyną bronią staje się klarowna implementacja w języku zdążającym w stronę... C++.