Znowu więcej bezrobotnych

W grudniu 2002 r. bezrobocie wzrosło do 18,1% z 17,8% w listopadzie.

Jak podał Główny Urząd Statystyczny, w 2002 roku liczba bezrobotnych zwiększyła się o 101,9 tys. osób - do 3217 tys., a stopa bezrobocia wzrosła o 0,6 punktów procentowych do 18,1%. W 2001 roku bezrobocie wynosiło 17,5%.

W ubiegłym roku najwięcej bezrobotnych przybyło w województwie pomorskim (9,1%), zachodniopomorskim (8,2%) i lubuskim (7,2%). Bezrobocie spadło w województwie podkarpackim (o 3,9%), małopolskim (o 2,3%) oraz warmińsko-mazurskim (o 1%).

GUS podał również wyniki sprzedaży detalicznej w grudniu 2002 r. - licząc miesiąc do miesiąca sprzedaż wzrosła o 18,7%, a w skali rok do roku o 4,1%.