Zostań ekspertem!


Przykładowa ściezka MCSD (C++)

1 Egzamin nr 70-016: Designing and Implementing Desktop Applications with Microsoft Visual C++ 6.0

2 Egzamin nr 70-015: Designing and Implementing Distributed Applications with Microsoft Visual C++ 6.0

3 Egzamin nr 70-100: Analyzing Requirements and Defining Solution Architectures

4 Egzamin nr 70-234: Designing and Implementing Solutions with Microsoft Commerce Server 2000

Równie pożądanym tytułem jest Microsoft Certified Solution Developer (MCSD). Certyfikat ten, przeznaczony dla programistów, należy do bardzo elitarnych tytułów. W Polsce pochwalić się nim może zaledwie około 20 osób. Aby go uzyskać, należy zdać egzaminy dotyczące systemu Visual Studio. Trzy podstawowe obejmują następujące dziedziny: tworzenie aplikacji do systemów desktop, tworzenie aplikacji rozproszonych oraz analizę potrzeb i projektowanie architektury oprogramowania. Każdy użytkownik wybiera preferowany przez siebie język programowania. Do dyspozycji są Visual Basic, C++ lub FoxPro. Jeden test profilujący dotyczy takich produktów jak BizTalk Server 2000 lub Commerce Server 2000.

Ostatnim tytułem, który niebawem wygaśnie, jest MCP+Site Building (MCP+SB). Dotyczył on projektowania witryn internetowych z wykorzystaniem narzędzia MS Front Page 98 (egzamin obowiązkowy) oraz MS Site Server 3.0 lub MS InterDev 6.0 (testy Elective). Tytuł MCP+SB wygasa 30 czerwca 2002 roku.

MOUS, czyli certyfikaty biurowe

Ośrodki egzaminujące Novella i Microsoftu

Ośrodki egzaminujące Novella i Microsoftu

Nową inicjatywą firmy Microsoft jest wprowadzenie w życie tytułów dokumentujących wiedzę na temat narzędzi biurowych. Wszyscy zainteresowani mogą uzyskać dyplom potwierdzający umiejętności w posługiwaniu się jednym z produktów wchodzących w skład pakietu MS Office 95,97 lub MS Office 2000. Jedyną aplikacją spoza rodziny Office jest MS Project 2000.

Aby zdobyć certyfikat Microsoft Office User Specialist (MOUS), należy zdać jeden lub kilka egzaminów o różnym poziomie trudności. Dostępne są trzy poziomy: podstawowy (Core w wypadku Office 2000 lub Proficient w wypadku Office 97 i 95), zaawansowany (Expert) i mistrzowski (Master). W przypadku MS Office 2000 tytuł Core jest przyznawany po egzaminie z następujących aplikacji: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook i MS Access. Certyfikat Expert jest przyznawany po zaliczeniu jednego z testów na poziomie eksperta, a dotyczących Worda lub Excela. Najcenniejszym tytułem dla użytkowników pakietów biurowych jest Master. Kto zda pięć egzaminów: 2 Expert (Word, Excel) i 3 Core (Access, Outlook i PowerPoint), ten nim zostaje.

Przykładowa scieżka CNE, specjalizacja intraNetWare (NetWare 5)

1 Egzamin 50-653: NetWare 5.1 Adminstration

2 Egzamin 50-632: Networking Technologies

3 Egzamin 50-654: NetWare 5.1 Advanced Administration

4 Egzamin 50-659: NDS Design & Implementation 2.0

5 Egzamin 50-658: Service & Support v2.0

6 Egzamin 50-649: TCP/IP for Networking Professionals

Tytuły Novella

Novell to firma, która jedna z pierwszych zaczęła przyznawać certyfikaty wskazujące na znajomość swoich technologii. Ponieważ liczba dostarczanych przez nią rozwiązań jest mniejsza niż w przypadku Microsoftu, również tytułów jest mniej - zaledwie 5, podzielonych na specjalizacje.

Certyfikaty firmy Novell

Certyfikaty firmy Novell

Podstawowym tytułem jest Certified Novell Administrator (CNA). Certyfikat ten jest przeznaczony dla administratorów i dotyczy zarówno sieciowych systemów operacyjnych (NetWare 5, NetWare 4), jak i systemów do pracy grupowej (GroupWise 5 i GroupWise 4). Do jego uzyskania wystarczy zdać jeden egzamin z wybranego produktu.

Kolejnym tytułem jest Certified Internet Professional. Dokumentuje on umiejętności związane z projektowaniem i opieką nad systemami internetowymi. Aby zdobyć certyfikat, należy zdać pięć egzaminów. Ich tematyka dotyczy nie tylko publikowania informacji w Internecie czy projektowania stron WWW, ale także konfiguracji i zarządzania serwerami Netware w środowisku internetowym.

Jednym z najważniejszych tytułów przyznawanych przez firmę Novell jest tytuł Certified Novell Engineer (CNE). Tak jak w przypadku MCSE, certyfikat ten zaświadcza o zaawansowanych umiejętnościach legitymującej się nim osoby. Dotyczy nie tylko kwalifikacji związanych z administracją, ale także gruntownej wiedzy na temat projektowania i wdrażania całych systemów opartych na technologiach firmy Novell. Dla chętnych do uzyskania CNE przewidziano odmienne specjalizacje. Tak jak w przypadku CNA, obejmują one najatrakcyjniejsze produkty Novella, do których zaliczamy: GroupWise 4 i 5, NetWare 3.X, 4.X i 5.X. Każda ze ścieżek wymaga zdania innych egzaminów oraz, co ważne, w różnej liczbie. Na przykład w celu uzyskania tytułu CNE z NetWare 5.X należy zdać 6 egzaminów.

Warto zaznaczyć, że podobnie jak w przypadku certyfikatów Microsoftu (choć nie tak często), niektóre specjalizacje wygasają. Dotyczy to ścieżek NetWare 3 i GroupWise 4. By utrzymać certyfikat, należy uaktualnić tytuł, zdając testy z następnych wersji systemów.

Certyfikat CNE.

Certyfikat CNE.

Pewną innowację CNE stanowi certyfikat Master Certified Novell Engineer (MCNE). Rozszerza wiedzę inżynierów CNE o aspekty związane z integracją sieci opartych na technologiach NetWare z sieciami innych producentów, np. do Windows NT i Unixa. Jak widać, aby uzyskać MCNE, należy uprzednio zdobyć CNE. Ścieżki udostępniające tytuł MCNE wygasają 31.12.2001 r., potem zostanie wprowadzony nowy program certyfikacji MCNE, ale o tym niebawem.

Jednym z najnowszych tytułów w ofercie Novella jest Certified Directory Engineer. Ze względu na nową strategię firmy, dokumentuje wiedzę związaną z usługami katalogowymi w strukturach informatycznych. Aby go uzyskać, kandydaci muszą legitymować się jednym z wymienionych tytułów: Novell CNE, Compaq ASE, Microsoft MCSE lub Cisco CCIE. Ubiegający się o CDE musi zdać egzamin praktyczny, czyli w określonym czasie rozwiązać konkretny, przygotowany wcześniej problem.

Praca popłaca

Czy warto mieć jakikolwiek tytuł? Bez wątpienia - tak. Mimo że zdobycie każdego wymaga wysiłku i czasu, potencjalne korzyści są bardzo wymierne.

O wartości certyfikatu świadczy wynagrodzenie osoby z tytułem. Według badań zamieszczonych na stronie www.mcpmag.com , zdobycie certyfikatu Microsoftu w Stanach Zjednoczonych zwiększa dochody w 57 procentach przypadków. A 13 procent osób z tytułami dostało ponad 25 procent podwyżki.