Zostań ekspertem!

Jeżeli komputery to Twoja pasja i jeżeli Twoja praca jest lub będzie związana z informatyką, na pewno nieraz będziesz musiał udokumentować swoją wiedzę. Sposobem na to mogą być z pewnością certyfikaty firm Novell i Microsoft.


Jeżeli komputery to Twoja pasja i jeżeli Twoja praca jest lub będzie związana z informatyką, na pewno nieraz będziesz musiał udokumentować swoją wiedzę. Sposobem na to mogą być z pewnością certyfikaty firm Novell i Microsoft.

Zostań ekspertem!

Tytuły Microsoftu

Najbardziej popularnym sposobem edukacji komputerowej są państwowe lub prywatne uczelnie. Nauka w szkołach wyższych czy technikach kończy się uzyskaniem odpowiedniego tytułu i dyplomu, ale nie zawsze zapewnia odpowiedni poziom wiedzy z określonej dziedziny. Na szczęście, nie jest to jedyny sposób na potwierdzenie wysokich umiejętności z wybranego obszaru informatyki. Inną, coraz częściej wykorzystywaną metodą jest uzyskanie specjalistycznych certyfikatów. Wydają je zarówno producenci oprogramowania, jak i sprzętu komputerowego. Dokument taki zaświadcza, że legitymująca się nim osoba ma dużą wiedzę dotyczącą jednego z produktów danej firmy, np. Microsoftu lub Novella. Certyfikaty proponowane przez te dwie firmy omawiamy w pierwszej kolejności. W następnych wydaniach PC World opiszemy następne, przyznawane przez takich dostawców jak Cisco, Intel, Oracle, Lotus, 3Com itd.

Tytuły potentata z Redmond

Przykładowa ścieżka MCSE

1 Egzamin nr 70-210: Installing, Configuring and Administering Microsoft Windows 2000 Professional

2 Egzamin nr 70-215: Installing, Configuring and Administering Microsoft Windows 2000 Server

3 Egzamin nr 70-216: Implementing and Administering a Microsoft Windows 2000 Network Infrastructure

4 Egzamin nr 70-217: Implementing and Administering a Microsoft Windows 2000 Directory Services Infrastructure

5 Egzamin nr 70-221: Designing a Microsoft Windows 2000 Network Infrastructure

6 Egzamin nr 70-222: Migrating from Microsoft Windows NT 4.0 to Microsoft Windows 2000

7 Egzamin nr 70-086: Implementing and Supporting Microsoft Systems Management Server 2.0

Microsoft przoduje wśród firm przyznających certyfikaty nabywcom swoich produktów. Przyczyna jest oczywista - ilość oferowanego oprogramowania. Microsoft podzielił przyznawane certyfikaty ze względu na problematykę. Wygląda to następująco: obsługa i zarządzanie systemami operacyjnymi i oprogramowaniem sieciowym, tworzenie i projektowanie oprogramowania, administrowanie bazami danych, prowadzenie szkoleń oraz wykorzystanie aplikacji biurowych. Szczegółowy wykaz tytułów zawiera poniższa tabela.

Podstawowym tytułem, jaki można uzyskać, jest Microsoft Certified Professional, w skrócie MCP. Jego zadaniem jest udokumentowanie wiedzy dotyczącej jednego, wybranego przez użytkownika produktu. Znajdują się wśród nich MS Exchange 2000, MS Visual Basic, MS Visual C++, MS Windows 2000 Professional, MS Windows 2000 Serwer itd. Oznacza to, że tytuł MCP jest osiągalny zarówno dla programisty, jak i administratora sieci. Aby go uzyskać, należy zdać egzamin w jednym z ośrodków egzaminacyjnych. Certyfikat MCP można uznać za wstęp do wyższych poziomów wiedzy. Do poszczególnych specjalizacji przeznaczono różne ścieżki zdobywania określonych tytułów.

Wspomniana już wcześniej grupa dotycząca obsługi oraz zarządzania systemami i oprogramowaniem sieciowym zawiera następujące tytuły: Microsoft Certified Professional + Internet (MCP+I), Microsoft Certified System Engineer (MCSE), Microsoft Certified System Engineer + Internet (MCSE+I). Charakteryzują się one narastającym poziomem wiedzy, jaką należy się wykazać. W praktyce przekłada się to na coraz większą liczbę egzaminów. Należy zaznaczyć, że Microsoft w swoich ścieżkach egzaminacyjnych wyróżnia dwa typy egzaminów. W zależności od tego, jaki tytuł chce się uzyskać, egzaminy dzielą się na testy obowiązkowe (Core) i profilujące (Elective) Wybór tych ostatnich leży w gestii użytkownika.

Zostań ekspertem!

Certyfikat MCSE.

I tak na przykład, MCP+I był to tytuł przeznaczony dla specjalistów zajmujących się zarządzaniem serwerami internetowymi. Specjalizacja ta dotyczyła, oprócz MS Windows NT 4.0, aplikacji Internet Information Server w wersji 4.0 (należało zdać trzy egzaminy ze znajomości NT Servera, TCP/IP i np. IIS 4.0). Obecnie IIS w wersji 5.0 jest zintegrowany z systemem MS Windows 2000 Server, certyfikaty związane z MCP+I straciły ważność, a egzaminów z tego zakresu już się nie przeprowadza.

Tytułem, o którym mówi się najczęściej, jest inżynier Microsoftu, czyli MCSE. Aby go uzyskać, należy zdać 7 egzaminów, z których 4 są obowiązkowe, 1 związany z projektowaniem usług sieciowych, Active Directory lub zabezpieczeń, pozostałe 2 zależą od wyboru zdającego. Z założenia certyfikat przeznaczony jest dla osób odpowiedzialnych za planowanie, wdrażanie oraz opiekę nad serwerami z rodziny BackOffice - do tej grupy zaliczają się systemy operacyjne MS Windows NT i Windows 2000 oraz takie serwery jak Exchange, System Managment Server, SNA, ISA i inne.

Przykładowa ścieżka MCDBA

1 Egzamin nr 70-215: Installing, Configuring and Administering Microsoft Windows 2000 Server

2 Egzamin nr 70-216: Implementing and Administering a Microsoft Windows 2000 Network Infrastructure

3 Egzamin nr 70-228: Installing, Configuring and Administering Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition

4 Egzamin 70-229: Designing and Implementing Databases with Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition

W grupie certyfikatów systemowych pozostał jeszcze MCSE+I. Jego uzyskanie stanowiło dowód gruntownej wiedzy o sieciowych systemach operacyjnych (MS Windows NT 4.0 Server), serwerach internetowych (Internet Information Server 4.0) oraz innych produktach rodziny BackOffice. Uzyskanie tego tytułu wymagało zdania aż 9 egzaminów, 7 obowiązkowych i 2 profilujących.

Bardzo istotnym elementem jest wygasanie ważności niektórych certyfikatów: MCP+I, MCSE+I i nieomawianego dotąd MCP+Site Building (MCP+SB). Bardzo szybkie wprowadzanie na rynek kolejnych produktów powoduje, że uzyskanie niektórych tytułów wydaje się problematyczne. Ponieważ MCSE uważany jest za certyfikat świadczący o dużej wiedzy na temat systemów firmy Microsoft, specjaliści pragnący go utrzymać muszą po wprowadzeniu nowych wersji oprogramowania zdać egzamin, który sprawdzi ich znajomość nowych technologii. MS wyznacza termin, w którym każdy z inżynierów musi zaliczyć test. W przypadku przejścia z NT na Windows 2000 był to koniec lutego 2001 r. Jeśli do tego czasu inżynier nie poddał sprawdzianowi swojej wiedzy o W2K, tracił tytuł MCSE. Takie podejście firmy do certyfikatów spowodowało, że planowana na jesień tego roku premiera kolejnego systemu operacyjnego, MS Windows XP, wprowadziła duże zamieszanie i niepokój wśród osób dążących do tytułu MCSE z Windows 2000. Warto przypomnieć, że firma Microsoft bardzo szybko zakończyła przyznawanie certyfikatów dotyczących Windows NT 4.0 (premiera W2K odbyła się w lutym 2000 roku, a egzaminy z NT miały wygasnąć już w grudniu 2000, pod naciskiem użytkowników przedłużono ten termin do końca lutego 2001). Część użytkowników obawia się, że zanim zdąży zdać wszystkie testy z W2K, będzie już narzucona nowa ścieżka certyfikacji, związana z Windows XP. Pocieszający jest to, że jesienią zostanie wprowadzona na rynek wersja systemu XP do stacji roboczych, a nie do serwerów.

Zostań ekspertem!

Certyfikat MOUS.

Kolejne certyfikaty dotyczą aplikacji przeznaczonych do tworzenia oprogramowania oraz do administrowania i projektowania systemów bazodanowych. Tytuł Microsoft Certified Database Administrator (MCDBA) zaświadcza o umiejętnościach dotyczących pracy z systemem MS SQL Server. Aby zdobyć MCDBA, do niedawna należało zdać 5 egzaminów, ale od wprowadzenia na rynek W2K wystarczą 4. Zaliczają się do nich 3 egzaminy obowiązkowe oraz jeden do wyboru. Egzaminy wymagane dotyczą: serwera Windows 2000, administrowania systemem SQL 7.0 bądź 2000 oraz projektowania i implementacji baz danych z wykorzystaniem wymienionych już produktów SQL. Test, którego wybór pozostaje w gestii użytkownika (Elective), może dotyczyć np. oprogramowania typu MS Visual Basic, Visual C++ lub Visual FoxPro.