Zostań mistrzem Photoshopa

Adobe Photoshop 7 być może nie przynosi tylu znaczących zmian, co wcześniejsze wersje tego sztandarowego programu do edycji grafiki bitmapowej, ale z pewnością można znaleźć w nim wiele interesujących opcji. Nasz przewodnik pomoże w zbadaniu nowych funkcji Photoshopa.


Adobe Photoshop 7 być może nie przynosi tylu znaczących zmian, co wcześniejsze wersje tego sztandarowego programu do edycji grafiki bitmapowej, ale z pewnością można znaleźć w nim wiele interesujących opcji. Nasz przewodnik pomoże w zbadaniu nowych funkcji Photoshopa.

Poprawianie natury - Przy retuszowaniu obrazka za pomocą pędzla Healing możemy jako źródło klonowania wybrać kawałek grafiki lub obrazek  z palety Pattern

Poprawianie natury - Przy retuszowaniu obrazka za pomocą pędzla Healing możemy jako źródło klonowania wybrać kawałek grafiki lub obrazek z palety Pattern

Nowe funkcje Photoshopa mogą zwiększyć kreatywność i wydajność użytkownika, ale wymagają pewnej regulacji ustawień.

Ulepszanie nowego

Nałóż łatkę

Narzędzie Patch może sprawić cuda w czasie retuszu twarzy lub usuwania zanieczyszczeń i zadrapań, ale jego rezultaty są często zbyt ciemne. Aby temu zapobiec, wybierz Edit: Fade i zmniejsz przezroczystość narzędzia.

Lecz się sam

Choć pędzel Healing zapewnia inteligentne przenikanie,to próbkowanie tekstury odbywa się podobnie jak w przypadku narzędzia Clone Stamp z wersji 6. Photoshopa. Uzyskanie dobrej próbki tekstury może być trudne, jeśli w obrazie źródłowym brakuje czystego obszaru z właściwym typem tekstury. W takim przypadku można spróbować użyć opcji Pattern z paska Options; pozwoli to na usunięcie błędów podczas użycia tekstury wzoru, a nie tekstury z rysunku źródłowego.

Jeśli pędzel Healing nie może poprawić błędnego obszaru, to być może konieczne jest całkowite zastąpienie umieszczonego pod spodem rysunku, a nie tylko "wklejenie" poprawionych informacji. W tym celu zmień tryb pędzla z Normal na Replace.

Przeglądanie plików

File Browser (File: Browse) umożliwia proste wyszukiwanie i zarządzanie plikami. Pierwszą czynnością, jaką wykonuje po otwarciu tego narzędzia, jest ukrycie palet poprzez wciśnięcie klawisza Tab.

Teraz klawisze strzałek mogą być wykorzystane do nawigacji po twardym dysku; strzałki w górę i dół służą do przechodzenia między folderami, strzałka w prawo otwiera teczkę, a strzałka w lewo zamyka ją. Po kliknięciu nazwy pliku możliwe jest poruszanie się po liście plików.

Klawisz Tab powoduje przejście do przodu, natomiast kombinacja Shift-Tab przechodzi do tyłu.

Kliknij strzałki na dole okna dialogowego, aby ukryć trzy panele po lewej stronie.

Czasami File Browser nie pokazuje zawartości płyt CD. Aby taka płyta stała się widoczna, wybierz polecenie Refresh Desktop View z bocznego menu File Browsera.

Domyślne ustawienia

Nowa funkcja Tool Presets (Window: Tool Presets) pozwala na dostosowanie i zapisanie ustawień wybranych narzędzi.

Ja używam Tool Presets na wiele sposobów, na przykład do zachowania ulubionych ustawień narzędzia Crop (3 x 5 cali w rozdzielczości 300 ppi), dołączenia koloru pierwszoplanowego z pędzlami lub do tworzenia elementów interfejsu przy użyciu narzędzi do rysowania kształtów (funkcja Tool Presets pozwala na zachowanie koloru i stylu). Dostęp do ustawień jest możliwy poprzez paletę Tool Presets lub kliknięcie ikonki tego narzędzia po lewej stronie paska Options.