Zrób to w XML

Niezwykłe możliwości języka XML są, jak dotąd, wykorzystywane głównie w dużych projektach biznesowych. W dodatku ten uniwersalny język opisu danych ma wciąż opinię narzędzia wymagającego dużej wiedzy informatycznej.

Niezwykłe możliwości języka XML są, jak dotąd, wykorzystywane głównie w dużych projektach biznesowych. W dodatku ten uniwersalny język opisu danych ma wciąż opinię narzędzia wymagającego dużej wiedzy informatycznej.

Pojawiają się jednak rozwiązania przybliżające XML do codziennej pracy biurowej. Jednym z takich rozwiązań jest Cardiff LiquidOffice. Jest to zestaw 3 programów, służący do automatyzacji i usprawnienia obiegu informacji w firmach. Pierwsza z aplikacji, FormDesigne, służy do łatwego tworzenia formularzy (metodą przeciągania), tworzonych w XML. Formularze mogą być zapisywane w formacie Xforms (XFM), jako HTML, a nawet w formacie PDF. Inny program ułatwiający pracę zdalną to LiquidOffice Web Desktop. Podstawę działania LiquidOffice stanowi Form Server, umożliwiający korzystanie z formularzy za pośrednictwem zwykłych przeglądarek internetowych i wprowadzenie w życie idei "biura bez papieru".